AKTUALNOŚCI

 

 

  

Sesja Rady Powiatu Świdnickiego
(27.11.2014)


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na sesję Rady Powiatu Świdnickiego, która odbędzie się 1 grudnia 2014 roku (poniedziałek), o godzinie 11.00, w sali narad Starostwa Powiatowego w Świdnicy, sala 225. Porządek obrad jest następujący:

 1. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego.

 2. Otwarcie I sesji Rady Powiatu w Świdnicy przez radnego seniora.

 3. Odegranie hymnu państwowego.

 4. Uroczystość ślubowania.

 5. Przedstawienie porządku obrad sesji.

 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Świdnicy.

 8. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Świdnicy.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok.

 10. Wnioski i oświadczenia.

 11. Informacje dla radnych.

 12. Zamknięcie I sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 

 


 

 |  do góry  |