AKTUALNOŚCI

 

 

  

Technikum Górnictwa Odkrywkowego z Zespołu Szkół w Strzegomiu
na wyjazdach do Wrocławskiego Centrum Badań EIT+

(21.11.2014)


Zespół Szkół realizuje projekt pn. "MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU II - Człowiek - najlepsza inwestycja". W ramach tego projektu 2 grupy uczniów z klas 1, 2, 3 i 4 Technikum Górnictwa Odkrywkowego wraz z nauczycielami: Jackiem Sozańskim i Renatą Dziurlą, w dniach 03.11.2014 r. i 13.11.2014 r. uczestniczyli w zajęciach praktycznych dla uczniów szkół zawodowych województwa dolnośląskiego w zawodach branży GÓRNICZEJ.

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ powstało w 2007 r. Jest to miejsce współpracy naukowców i przedsiębiorców. To także unikalne przedsięwzięcie w skali Polski, ukierunkowane na tworzenie i rozwijanie nowych sposobów współpracy sektora nauki i edukacji z lokalnym samorządem oraz innowacyjnym biznesem. Młodzież z Zespołu Szkół na wyjeździe brała udziału w wykładzie na temat "Gaz łupkowy - charakterystyka, zasoby, właściwości, metody badań, opłacalność" oraz w zajęciach praktycznych w dwóch laboratoriach: Mikroskopii Elektronowej i Krystalografii. Laboratorium Mikroskopii Elektronowej świadczy usługi w obszarze specjalistycznych analiz mineralogicznych, metalograficznych oraz ekspertyz z zakresu obserwacji i weryfikacji procesów. Wyposażone jest w nowoczesne mikroskopy - zautomatyzowane, nieinwazyjne systemy do mikroanalizy materiałów mineralogicznych, próbek mokrych i oleistych na różnych poziomach próżni. Natomiast Laboratorium Krystalografii wyposażone m. in. w "Dyfraktometr Rentgenowski", który zajmuje się analizą badania składu, struktury, budowy wewnętrznej ciała stałego, w tym substancji metalicznych, półprzewodnikowych, izolatorów oraz materiałów proszkowych i biologicznych. Uczniowie pozyskali informacje poprzez praktyczne doświadczenia w obu laboratoriach na temat analizy minerałów, materiałów poprodukcyjnych lub półproduktów na różnych etapach produkcji oraz osadów pyłów i gleb, w tym badania składu i identyfikacji minerałów, a także charakterystyki strukturalnych właściwości, porowatości, rozmiaru, kształtu i rozmieszczenia ziaren. Mieli możliwości badań jakościowych i ilościowych próbek skał litych, proszkowych i cienkowarstwowych czy innych substancji poprzez obserwację przemian zachodzących podczas podgrzewania próbek od temperatury pokojowej do 1400 °C oraz rozpraszanie promieniowania rentgenowskiego. Młodzież z TGO wróciła z dodatkowym, cennym zasobem wiedzy w zakresie: geologii, technologii eksploatacji złóż i ekologii. Wycieczka ta stanowiła wielką atrakcję i wytworzyła wiele pozytywnych wrażeń na skalę XXI wieku. Wskazane jest, aby w przyszłości realizować tego typu wyjazdy.

Zespół Szkół w Strzegomiu

 

   

   

   

   

 


 

 |  do góry  |