AKTUALNOŚCI

 

 

  

III Powiatowa Konferencja „Wyjść z cienia”
(18.11.2014)


Już wkrótce, 20 listopada, w sali narad świdnickiego Urzędu Stanu Cywilnego odbędzie się III Powiatowa Konferencja „Wyjść z cienia”. Konferencja ma na celu podjęcie trudnego tematu jakim są próby samobójcze. Chcemy ocenić skalę tego zjawiska w powiecie świdnickim, stąd wystąpienie Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy. 

W Polsce w wyniku samobójstw umiera rocznie więcej osób niż w wypadkach samochodowych – mówi Wicestarosta Świdnicki Alicja Synowska. W zeszłym roku nastąpił w Polsce wzrost liczby samobójstw wśród osób nieletnich, stąd organizatorzy zaprosili na konferencję osoby, które na co dzień maja kontakt zawodowy z młodymi ludźmi.  Są to nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy, kuratorzy sądowi, sędziowie, policjanci, pielęgniarki środowiskowe i lekarze pierwszego kontaktu. Głównym wykładowcą będzie Jacek Kasprzak psycholog kliniczny, certyfikowany specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień, Dyrektor Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień, Kierownika Szkoły Psychoterapii Uzależnień, Trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Konsultant i Członek Komisji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wygłosi on wykład „Kiedy życie traci sens. Syndrom presuicydalny- profilaktyka- interwencja kryzysowa- psychoterapia”. Ponadto w programie, między innymi: wręczenie nagród w konkursie plastycznym, wykład przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji, projekcja filmu oraz spektakl słowno – muzyczny Jarosława Wajka pod tytułem „Jutro jest…wtedy pochylisz się nad sobą”.

  


 

 |  do góry  |