AKTUALNOŚCI

 

 

  

Wyjazd Uczniów Zespołu Szkół w Strzegomiu na Jesienne Targi Branży Kamieniarskiej "KAMIEŃ” we Wrocławiu
(12.11.2014)


W miniony czwartek 6 listopada 2014 roku wszystkie cztery klasy Technikum Górnictwa Odkrywkowego w Strzegomiu uczestniczyły w wyjeździe na Targi Kamienia we Wrocławiu.

Wyjazd był odpowiedzią na zaproszenie od "Geoservice Christi" skierowane do uczniów TGO, za które w tym miejscu Organizatorom targów bardzo dziękujemy. Wydarzenie pod hasłem "KAMIEŃ i edukacja" związane było z branżą górniczą, dlatego też nauczyciele przedmiotów górniczych zorganizowali wycieczkę dla młodzieży technikum górnictwa odkrywkowego. Uczniowie mieli okazję do przybliżenia sobie tematyki związanej z kamieniem naturalnym, jego obróbką i konserwacją. Oprócz wizualnych wrażeń związanych z oglądaniem ponad 100 wystawców, młodzież uczestniczyła w spotkaniu pn. „Kamień i edukacja – prace absolwentów Politechniki Wrocławskiej w zakresie eksploatacji i obróbki surowców skalnych” oraz miała okazję zobaczyć „Pokaz wybuchu wulkanu” – przygotowanego przez Stowarzyszenie Kaczawskie. W wycieczce przedmiotowej wzięło udział ok. 90 uczniów pod opieką nauczycieli: Jacka Sozańskiego, Agnieszki Oleszko, Marzenny Łaciuk, Katarzyny Zator, Małgorzaty Kossak, Marka Żubryda oraz pana dyrektora Roberta Wójtowicza. Doświadczenia z wyjazdu zapewne przybliżą uczniom specyfikę branży szeroko pojętego górnictwa odkrywkowego. Nowe technologie, metody „dziś” stosowane, które były prezentowane, są na pewno podnoszeniem wiedzy w zakresie tego kierunku.

Zespół Szkół w Strzegomiu

 

   

   

   

 

 


 

 |  do góry  |