AKTUALNOŚCI

 

 

  

Przebudowa drogi powiatowej w Goli Świdnickiej
(30.10.2014)


Korzystając ze sprzyjającej aury drogowcy przeprowadzają ostatnie remonty na drogach powiatowych. 29 października oddano do użytku ponad kilometrowy odcinek drogi powiatowej 2898 D, który został przebudowany w ramach usuwania skutków powodzi i podtopień. 

To kolejny odcinek drogi powiatowej wyremontowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego przygotowała wniosek, który zyskał akceptację. Natomiast 20% kosztów inwestycji pokryła Gmina Marcinowice – podsumowuje inwestycję Sabina Cebula Etatowy Członek Zarządu Powiatu Świdnickiego. Wartość zadania wyniosła 608 tys. złotych. Zakres wykonanych prac obejmował między innymi: frezowanie nawierzchni, wykonanie poszerzenia jezdni do 1 m celem uzyskania szerokości nawierzchni 6 m, wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego, karczowanie krzaków z poboczy i rowów przydrożnych, odmulenie i oczyszczenie rowów przydrożnych z profilowaniem skarp, demontaż i ponowny montaż bariery mostowej wraz z pomalowaniem. Wykonawcą inwestycji była firma Bisek-Asfalt. Warto dodać, że wykonano na razie tylko I etap zadania. Na przyszły rok również jest możliwość wnioskowania o środki finansowe na kolejne 2 km drogi, tzw. II etap zgodnie z protokołem komisji ds. szacowania szkód w infrastrukturze.

Piotr Dębek
Rzecznik Prasowy

 

   

   

 

 


 

 |  do góry  |