AKTUALNOŚCI

 

 

  

"Nasz świat" realizowany w Zespole Szkół w Strzegomiu 
(30.10.2014)


"Nasz świat" realizowany w Zespole Szkół w Strzegomiu - druga edycja programu dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i nauczycieli.

W jaki sposób nasze decyzje wpływają na ludzi żyjących po drugiej stronie globu? Dlaczego niektóre miejsca na świecie się rozwijają, a inne nie mogą się podnieść z klęski biedy, niedożywienia i konfliktów? Fundacja "Centrum im. profesora Bronisława Geremka" we współpracy z Fundacją Orange rozpoczęła drugą edycję programu na temat edukacji globalnej. Celem programu jest rozwijanie zainteresowań edukacją globalną w środowisku szkolnym. Młodzież z Zespołu Szkół w Strzegomiu rozpoczęła udział w pogłębianiu tego zagadnienia i szukaniu odpowiedzi w ramach projektu „Nasz Świat”. Dwuosobowa drużyna w składzie: Angelika Fikiel i Adriana Góral wraz z opiekunem projektu panią Renatą Dziurlą, złożyła wniosek i po raz drugi zakwalifikowała się do programu. Program będzie realizowany w Pracowni Orange, mieszczącej się w Zespole Szkół w Strzegomiu. Pierwsze spotkanie wyjazdowe, odbyło się w Warszawie w dniach 24-26 października 2014 r. Ta część poświęcona była warsztatom zapoznawczym, w trakcie których dokonano wprowadzenia do projektu „Nasz świat" i do tematyki „edukacji globalnej” - wspólnym i osobno dla nauczycieli i uczniów. Dodatkowo program spotkania obejmował zwiedzanie Starego Miasta Warszawy oraz wystawy "Inne oblicza. Maski, marionetki i sztuka cieni ze zbiorów Chińskiego Narodowego Muzeum Sztuki" w Państwowym Muzeum Etnograficznym. W sobotę wieczorem zorganizowano również wyjście do Teatru Narodowego na spektakl pt. "Dozorca". Wrażeń z wyjazdu jest mnóstwo.

Kolejne dziesięć spotkań, do stycznia 2015 roku, a następnie do maja 2015 roku, będą zajęciami przeprowadzonymi on-line w formie videokonferencji. Za pośrednictwem Internetu z Pracowni Orange, drużyna ZS w Strzegomiu będzie łączyła się z pozostałymi 8 Pracowniami z Polski. Prowadzący, pan Robert Łuczak z Warszawy, będzie zdalnie moderował spotkania nt. edukacji globalnej. Oprócz spotkań on-line na potrzeby programu przygotowany zostanie  moduł e-learningowy, w którym będą dostępne wszystkie materiały i który będzie stanowił platformę komunikacji dla uczestników. Czas II edycji programu jest zaplanowany na okres od października 2014 roku do maja 2015 roku, z trzema zjazdami w Warszawie (kolejny w styczniu 2015 r.). Zwieńczeniem projektu będzie podsumowujące, stacjonarne spotkanie w maju 2015 roku, w Fundacji "Centrum im. profesora Bronisława Geremka" w Warszawie.

Zespół Szkół w Strzegomiu

 

   

   

   

   

 


 

 |  do góry  |