AKTUALNOŚCI

 

 

  

Zasady racjonalnego odżywiania – spotkania z dietetykiem
w Zespole Szkół w Strzegomiu

(23.10.2014)


22 i 24 października w Zespole Szkół w Strzegomiu po raz drugi młodzież ma okazję zdobyć wiedzę na temat zasad racjonalnego odżywiania. Prelekcję z młodzieżą prowadzi dietetyk mgr inż. Agnieszka Podgórska w ramach akcji profilaktycznej z zakresu zdrowego odżywiania, zorganizowanej przez Powiat Świdnicki dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu. Pani dietetyk przekazuje młodzieży w sposób łatwy i dostępny, bardzo obrazowo zasady zdrowego odżywiania. 

Z ogromnym zaangażowanie obala mity i zaraża pasją racjonalnego żywienia wszystkich obecnych na prelekcjach. Młodzież dowiaduje się na czym polega racjonalne odżywianie, czyli jak w systematyczny sposób dostarczać młodemu organizmowi wszystkich niezbędnych składników odżywczych w ilościach i proporcjach odpowiadającym jego potrzebom. Właściwe planowanie żywienia umożliwia realizację trzech podstawowych zasad racjonalnego żywienia, czyli:

  • Urozmaicanie potraw i posiłków oraz właściwy dobór produktów;

  • Równoważenie bilansu energetycznego (co zapobiega nadwadze i otyłości lub niedowadze);

  • Regularne i odpowiednio częste spożywanie posiłków.

Ogromne zainteresowanie młodzieży wykładami świadczy o potrzebie organizowania prelekcji na ten temat. Nie sposób nie zauważyć, iż w mediach obecne są treści, które odnoszą się do naszego sposobu odżywiania się, dbania o wygląd, zapobiegania niedyspozycjom i chorobom, aktywności fizycznej, itp. Jednak w przekazie tym łatwo dostrzec pewną sprzeczność – chociażby promowanie szczupłej sylwetki i niezdrowej żywności. Dlatego też pojawia się pytanie o granicę pomiędzy dbaniem o siebie a podejmowaniem zachowań, które mogą doprowadzić do zaburzeń odżywiania. Niestety, anoreksja, bulimia oraz otyłość stają się coraz poważniejszym problemem indywidualnym, społecznym, medycznym, jak i pedagogicznym. Zdając sobie sprawę z niebezpieczeństw, jakie niosą te choroby dla rozwoju fizycznego i psychicznego młodego człowieka oraz jego społecznego funkcjonowania nieodzowne staje się prowadzenie działań profilaktycznych. Spotkania z dietetykiem były kolejnym działaniem z zakresu zdrowego odżywiania. Zespół Szkól otrzymał w marcu Certyfikat za zaangażowanie i aktywny udział w programie edukacyjno – badawczym „ Mądre żywienie – zdrowe pokolenie” organizowanym przez Polskie Towarzystwo Dietetyki.

Pedagog szkolny
Monika Kozłowska

 


 

 |  do góry  |