AKTUALNOŚCI

 

 

  

Wirus Ebola – test służb powiatowych 
(20.10.2014)


W piątek, 17 października, w Starostwie Powiatowym w Świdnicy, odbyło się spotkanie służb powiatowych w sprawie zagrożenia wirusem ebola. Co prawda wirus występuje w rejonie Afryki Zachodniej, jednak od pewnego czasu dochodzą do nas doniesienia medialne o przypadkach występowania wirusa w Europie Zachodniej. 

W spotkaniu wzięli udział: Wicestarosta Alicja Synowska, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego Zbigniew Okarmus, Dyrektor Wydziały Zarządzania Kryzysowego Kazimierz Siemieniecki, Dyrektor ds. Medycznych Szpitala Latawiec Zbigniew Kubiaczyk, Dyrektor Pogotowia Małgorzata Jurkowska, Specjalista ds. Epidemiologicznych Szpitala Latawiec Katarzyna Konrad, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Monika Bieżyńska oraz Halina Ulanowska również z PSSE. Bezpośredniego zagrożenia wirusem w Powiecie Świdnickim nie ma, ale wolimy „dmuchać na zimne”. Szpitale wypracowały procedury postępowania z zarażonym pacjentem a personel został odpowiednio przeszkolony. W szpitalach podległych powiatowi została wyznaczona sala dla izolacji potencjalnego nosiciela – mówiła na zebraniu Wicestarosta Alicja Synowska.

* * *

Informacja o stanie przygotowań powiatowej służby zdrowia w związku z zagrożeniem przypadkami gorączki krwotocznej Ebola

Przygotowania placówek opieki zdrowotnej w powyższym zakresie omawiane było dwukrotnie na spotkaniach prowadzonych przez Alicję Synowską – Wicestarostę Świdnickiego z udziałem dyrektorów szpitali, powiatowego pogotowia ratunkowego, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz dyrektorów wydziałów: zarządzania kryzysowego oraz zdrowia i spraw społecznych. W ramach działań podejmowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy przesłane zostały podmiotom leczniczym zasady postępowania z pacjentem hospitalizowanym z powodu gorączki krwotocznej Ebola wraz z podstawowymi informacjami dot. zakażeń wirusem Ebola. Przekazano także informacje dot. badań diagnostycznych w kierunku zakażenia wirusem Ebola wraz z listą laboratoriów WHO i laboratoriów wchodzących w skład Europejskiej Sieci Laboratoriów. Ponadto podmioty lecznicze na terenie Powiatu Świdnickiego otrzymały informacje dot. liczby łóżek w szpitalach zakaźnych, a także stanowisk pełnej izolacji oddechowej i ilości boksów malcerowskich na terenie Województwa Dolnośląskiego. Szczegółowe informacje dot. wirusa gorączki krwotocznej Ebola dostępne są na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego www.gis.gov.pl Szpitale zarówno świdnicki, jak i świebodzicki opracowały procedurę postępowania na wypadek zgłoszenia się pacjenta z podejrzeniem zakażenia wirusem Ebola. Szpital „Latawiec” wyznaczył jednoosobową salę w szpitalnym oddziale ratunkowym, a Szpital „Mikulicz” jednoosobową salę w izbie przyjęć, gdzie przebywać będzie pacjent z podejrzeniem zakażenia wirusem Ebola od momentu przyjęcia do momentu przekazania do oddziału chorób zakaźnych. Pacjenci będą trafiać do Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Koszarowej we Wrocławiu. Osobami chorymi będzie się zajmował wyznaczony personel dyżurujący. Szpitale zakupiły indywidualne zestawy ochrony biologicznej celem ochrony pracowników w warunkach zagrożenia biologicznego.

Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy zakupiło indywidualne pakiety ochrony biologicznej oraz posiada procedurę mycia i dezynfekcji ambulansów oraz sprzętu medycznego. Pierwszy przypadek podejrzenia zachorowania na gorączkę krwotoczną Ebola na terenie Powiatu Świdnickiego, który trafił bezpośrednio do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu „Latawiec” w Świdnicy pokazał, że personel prawidłowo wdrożył wymagane procedury postępowania, pacjent został odizolowany w odrębnym pomieszczeniu i możliwie szybko przekazany po uzgodnieniach z Lekarzem Koordynatorem Ratownictwa Medycznego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu do Oddziału Zakaźnego Szpitala przy ul. Koszarowej we Wrocławiu, gdzie po przeprowadzeniu wymaganych badań wykluczono zakażenie wirusem Ebola. Sytuacja epidemiologiczna w kraju jest stale monitorowana, podejmowane są działania doskonalące przygotowanie placówek opieki zdrowotnej na terenie Powiatu Świdnickiego do prawidłowego i bezpiecznego postępowania w przypadku pojawienia się pacjentów z podejrzeniem zakażenia wirusem Ebola. Na terenie kraju nie było stwierdzonych zachorowań. Wicestarosta Świdnicki wystąpiła do Wojewody Dolnośląskiego z wnioskiem o zorganizowanie na szczeblu wojewódzkim spotkania instytucji celem ustalenia wspólnej procedury postępowania w województwie dolnośląskim na wypadek zawleczenia gorączki krwotocznej Ebola. W dniu dzisiejszym (piątek, 17 października) odbędzie się narada u Wojewody Dolnośląskiego z udziałem dyrektorów stacji pogotowia ratunkowego oraz szpitali z terenu województwa.

Piotr Dębek
Rzecznik Prasowy

 

   

   

 


 

 |  do góry  |