AKTUALNOŚCI

 

 

  

Warsztaty dziennikarskie 
(09.10.2014)


Udział świebodzickich licealistów w Projekcie ,,Akademia Dziennikarstwa Obywatelskiego - narzędziem wzmocnienia rzecznictwa oraz działań monitorujących w sferze lokalnej"

Warsztaty dziennikarskie w świebodzickim LO będą się odbywały od 07 października do 20 grudnia 2014 roku. Wykonawcą i koordynatorem projektu Akademia Dziennikarstwa Obywatelskiego jest Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych i Krajowych z Wrocławia. Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Akademia Dziennikarstwa Obywatelskiego to unikatowy projekt edukacji medialnej, promujący dziennikarstwo obywatelskie (citizen journalism), jako działalność wykonywaną w interesie społecznym przez osoby niezwiązane z branżą medialną. Akademia Dziennikarstwa Obywatelskiego to cykl warsztatów z zakresu dziennikarstwa obywatelskiego z udziałem uczniów szkół panadgimnazjalnych z terenu Dolnego Śląska. W każdej ze szkół zakwalifikowanych do projektu (również naszej) zostanie zorganizowany cykl spotkań i warsztatów tematycznych oraz podsumowujące Laboratorium Dziennikarstwa Obywatelskiego. W zajęciach będzie uczestniczyć 17 uczniów – reprezentujących LO ze Świebodzic, pod opieką szkolnego koordynatora projektu p. Ireny Horbaczewskiej. Pierwsze zajęcia organizacyjne odbyły się 07.10.2014 r. Podczas warsztatów uczestnicy będą zdobywać, poszerzać i pogłębiać swoją wiedzę na temat pracy dziennikarza. Zostaną zapoznani m.in. z warsztatem dziennikarskim, rolą nowych mediów i ich realnym wpływem na rzeczywistość, nowymi formami komunikacji w społeczeństwie informacyjnym. Podczas warsztatów uczestnicy będą analizować obszary informacji dotyczące lokalnej społeczności, wydarzeń odbywających się na terenie naszej szkoły, osiedla, miasta, wsi oraz inne, znajdujące się w sferze ich zainteresowania. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, co to jest: gazeta obywatelska/portal obywatelski Poznają Internet jako „kopalnię informacji i przestrzeń działań obywatelskich. Poznają tajniki pracy redakcyjnej, pracy z kamerą i mikrofonem. Warsztaty zapewnią wiele zajęć praktycznych. Zajęcia Akademii Dziennikarstwa Obywatelskiego prowadzić będą doświadczeni dziennikarze telewizyjni i internetowi, posiadający wieloletnie doświadczenia zawodowe. W części warsztatowej, obok dziennikarzy, uczestniczyć będą montażyści i operatorzy telewizyjni z profesjonalnym sprzętem: kamerą telewizyjną, mikrofonem i oświetleniem. Wszystkie warsztaty prowadzone w ramach Akademii Dziennikarstwa Obywatelskiego dzielą się na część teoretyczną i praktyczną. Wykorzystując takie metody edukacyjne jak burza mózgów, debata, dyskusja, mini wykład i prezentacja wykładowcy zrealizują z uczestnikami wspólne projekty, wywiady, reportaże i inne formy aktywności dziennikarskiej. W naszym LO zostanie zrealizowany reportaż telewizyjny, którego twórcami będą uczestnicy projektu. Zajęcia oferowane w ramach Akademii Dziennikarstwa Obywatelskiego to swoiste kompendium wiedzy o nowych mediach i dziennikarstwie, z uwzględnieniem walorów praktycznych zawodu. Zwieńczeniem warsztatów będzie Laboratorium Akademii Dziennikarstwa Obywatelskiego – wspólna debata podsumowująca projekt, a także platforma wymiany informacji między wszystkimi uczestnikami warsztatów oraz zaproszonymi twórcami, dziennikarzami, odbiorcami mediów oraz innymi uczestnikami życia społecznego. Po zakończeniu Akademii Dziennikarstwa Obywatelskiego. Spośród uczestników projektu zostaną wyłonieni liderzy, którzy podejmą stałą współpracę redakcyjną ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych i Krajowych jako wolontariusze - dziennikarze obywatelscy. Będą mieć możliwość podejmowania dalszej aktywności dziennikarskiej w obszarze nowych mediów oraz na portalu internetowym.
Liceum Ogólnokształcące w Świebodzicach.

Powyższe informacje pochodzą z oficjalnej strony internetowej organizatorów projektu Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych i Krajowych, 54-206 Wrocław, ulica Legnicka 65, tel. 515 086 221, www.stowarzyszeniesilk.pl 

 

   

 

 


 

 |  do góry  |