AKTUALNOŚCI

 

 

  

Sukces uczennic Zespołu Szkół w Strzegomiu w konkursie historycznym we Wrocławiu
(06.10.2014)


W ubiegłym roku Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willyego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, Biblioteką Uniwersytetu Wrocławskiego, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu oraz Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu zorganizowało konkurs historyczny pt. „I Wojna światowa w Twojej miejscowości”. 

Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowania jego uczestników okresem I wojny światowej, który jest całkowicie inaczej postrzegany w Europie zachodniej niż w Polsce. W Polsce I wojna światowa jest postrzegana przez pryzmat walki Polaków o niepodległość i odrodzenia się Polski po latach rozbiorów. Na zachodzie Europy I wojna światowa jest postrzegana jako pierwszy wielki konflikt globalny, którego ofiara padły miliony Europejczyków. Jak żywa jest tam pamięć o tych wydarzeniach, można przekonać się zwiedzając dawne pola bitewne, wojenne nekropolie, muzea, czy obserwując uroczystości rocznicowe ku czci poległych żołnierzy. Organizatorzy chcieli dowiedzieć się: Czy w miejscowościach Dolnego Śląska zachowały się jakieś ślady z przeszłości, dotyczące okresu I wojny światowej? Jakie inicjatywy powstały w celu utrzymania pamięci o wydarzeniach sprzed 100 lat? Czy odgrywają one jakąkolwiek rolę w dziejach współczesnych miast i miasteczek? Uczennice klasy trzeciej Technikum Informatycznego Emilia Ślęk i Patrycja Klęczar, pod kierunkiem nauczyciela historii i języka niemieckiego dra Marka Żubryda, postanowiły zrealizować film dokumentalny ukazujący życie mieszkańców Strzegomia w czasie I wojny światowej. W filmie wykorzystały informacje z kroniki Strzegomia autorstwa profesora Horsta Aschenbacha [Horst Aschenbach, Stadt und Kreis Striegau 1871-1918. Ereignisse und Personen im Spiegel zeitgenössicher Quellen.] oraz stare pocztówki przestawiające Strzegom na początku XX wieku. Uczennice zdecydowały się na realizacje filmu, ponieważ taka forma przekazu łatwiej trafia do młodego widza do którego film był adresowany. Ogłoszenie wyników konkursy mniało miejsce 2 października 2014 roku w siedzibie Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich przy ulicy Strażniczej 1-3 podczas konferencji prasowej. Podczas ogłaszania wyników konkursu przewodniczący jury prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz i koordynator konkursu prof. dr hab. Dariusz Wojtaszyn podkreślili nie tylko walory merytoryczne filmu ale także właśnie sposób przekazania treści historycznych w formie filmu, który w obecnych czasach najłatwiej jest w stanie dotrzeć do młodego pokolenia. W nagrodę uczennice pojadą na wycieczkę do Drezna. Film był wyświetlany w trakcie ogłaszania wyników konkursu więc wszyscy uczestnicy konferencji prasowej mogli go zobaczyć. Po zakończeniu konferencji prasowej laureatki konkursu brały udział w dyskusji i udzieliły krótkiego wywiadu dla Radia Wrocław. Film zrealizowany przez laureatki zostanie umieszczony na stronie internetowej cyfrowej biblioteki Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich.

Marek Żubryd
Zespół Szkół w Strzegomiu

 

   

   

   

 

 


 

 |  do góry  |