AKTUALNOŚCI

 

 

  

Pasowanie na ucznia Zespołu Szkół w Strzegomiu
(06.10.2014)


1 października 2014 w Zespole Szkół w Strzegomiu odbyła się uroczystość przyjęcia 94 pierwszoklasistów do społeczności szkolnej. Pasowanie na ucznia ZS - bardzo ważne wydarzenie w szkolnym kalendarzu - było czymś wyjątkowym pod względem psychologicznym i społecznym dla młodych ludzi. 

W tym dniu uczniowie starszych klas stali się świadkami bardzo podniosłej chwili ślubowania młodszych kolegów oraz aktu pasowania na ucznia Zespołu Szkół w Strzegomiu, dokonanego przez dyrekcję szkoły. Niezapomnianych wrażeń dostarczył zebranym program artystyczny "Na Olimpie". Zespół Szkół w Strzegomiu na jeden dzień zamienił się bowiem w antyczny Olimp, na który przybyli nowi uczniowie. W miejscu tym - jak twierdzą organizatorzy - szczęśliwe życie wiodą bogowie - nauczyciele i bogowie - uczniowie. Wszelkie kłótnie i spory trwają tu zwykle krótko, ponieważ je Zeus -dyrektor szkoły Robert Wójtowicz swą potęgą rozstrzyga i ucisza. W działaniach tych pomocą swą służą mu Hera - wicedyrektor Dorota Sozańska, oraz Hermes - wicedyrektor Roman Ehlert. Udział pierwszoklasistów w poszczególnych zadaniach był okazją do aktywnego włączenia się w życie szkoły i zaprezentowania przed publicznością. "Chrzest pierwszaków" zorganizowali uczniowie klasy II TIE wraz z wychowawczynią panią Haliną Fitas. Ekonomiści i informatycy wcielili się w rolę starożytnych bogów i ich muz: Afrodyta (Wiktoria Lasak), Apollo (Kamil Płaza), Urania (Dominika Adamowicz), Klio (Klaudia Wąsowicz), Atena (Izabella Lasak), Dionizos (Adrian Konieczny), Hefajstos (Jakub Drożdż). Nad właściwym przebiegiem konkurencji czuwały boginie: Marta Basiewicz, Patrycja Witka, Karolina Potoniec. Całość uroczystości poprowadziły muzy olimpijskie: Karolina Witka, Żaneta Sobieraj, Justyna Kwiatkowska, Paulina Kwiatkowska, Justyna Bobowska i Patrycja Bodnar. Za oprawę muzyczną odpowiedzialni byli bogowie: Grzegorz Zbozień i Grzegorz Krzyżański. Uroczystość zakończył podniosły moment przekazania władzy szkolnej nowej przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego - Adrianie Góral z klasy II TE.

Dyrektor szkoły Robert Wójtowicz oraz opiekun Samorządu Uczniowskiego pani Anna Spychalska przekazali wyrazy podziękowania Agnieszce Majchrowskiej z klasy IV TI za wzorowe wypełnianie obowiązków przewodniczącej SU.

Zespół Szkół w Strzegomiu

 

   

   

   

 


 

 |  do góry  |