AKTUALNOŚCI

 

 

  

Zespół Szkół w Strzegomiu w programie ERASMUS+ -podsumowanie i plany na przyszłość
(26.09.2014)


W dniu 23 września 2014 w Zespole Szkół w Strzegomiu odbyła się uroczystość rozdania certyfikatów EUROPASS MOBILITY dla 29 uczestników projektu " Podróż po doświadczenie - jako element przygotowania do kariery zawodowej", realizowanego w ramach projektu Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo na zasadach programu Uczenie się przez całe życie LEONARDO DA VINCI - projekty mobilności IVT 2013. 

Uczestnikami projektu byli uczniowie klas trzecich Technikum Ekonomicznego i Technikum Informatycznego. Staż zagraniczny realizowany był w Cork (Irlandia) i w Berlinie (Niemcy) w terminie od 2 listopada do 1 grudnia 2013. Dla klas ekonomicznych trwał trzy tygodnie, dla informatyków cztery. Na zakończenie zagranicznej praktyki zawodowej wszyscy uczniowie uzyskali Certyfikat potwierdzający odbycie stażu w danym przedsiębiorstwie. Natomiast w dniu 23.09.2014, z rąk zaproszonych gości: Starosty Świdnickiego - pana Zygmunta Worsy, dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Świdnicy - pana Stanisława Szelewy oraz dyrekcji szkoły: dyrektora Zespołu Szkół w Strzegomiu - pana Roberta Wójtowicza, wicedyrektor Zespołu Szkół w Strzegomiu - pani Doroty Sozańskiej, otrzymali kolejny ważny certyfikat - Europass Mobilność w języku polskim i angielskim lub niemieckim, który jest przepustką na polski i europejski rynek pracy. Europass-Mobilność jest dokumentem opisującym kwalifikacje i umiejętności nabyte podczas zorganizowanego pobytu w innym kraju europejskim w celach edukacyjnych lub szkoleniowych. W trakcie uroczystej akademii młodzież, chcąc podzielić się wrażeniami z wyjazdu ze społecznością szkolną, zaprezentowała prezentację multimedialną na temat przebiegu projektu oraz fotoreportaż z pobytu w Niemczech i Irlandii. Uczniowie zgodnie przyznali, iż mimo trudnych momentów związanych z aklimatyzacją w nowej sytuacji i zmęczeniem wynikającym z pracy, uśmiech gościł na ich twarzach przez cały czas. Młodzież podziękowała władzom Powiatu Świdnickiemu, koordynatorom i opiekunom projektu: pani Halinie Fitas (Irlandia) oraz panu Pawłowi Durlikowi (Niemcy) za przygotowanie tej atrakcyjnej oferty edukacyjnej oraz ogromne zaangażowanie i serce włożone w realizację projektu. Uroczystość ta rozpoczęła zarazem kampanię informacyjną dla klas trzecich technikum, kandydatów do kolejnego projektu Zespołu Szkół w Strzegomiu: "Praktyka zawodowa ponad granicami - kluczem do sukcesu na rynku pracy", który został zakwalifikowany przez Agencję Narodową FRSE w Warszawie do realizacji w nowym, funkcjonującym od stycznia 2014 unijnym programie wspierającym kształcenie młodzieży oraz nauczycieli Erasmus +, wspófinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Inicjatorkami i opiekunkami projektu są zatrudnione w Zespole Szkół nauczycielki języka niemieckiego - panie Halina Fitas i Laura Rychlik. Ponadto projekt patronuje pani Dorota Sozańska - wicedyrektor szkoły. Tym razem w projekt zostaną zaangażowane wszystkie kierunki techników, które działają w Zespole Szkół w Strzegomiu. Tak więc na trzytygodniowe zagraniczne praktyki w latach 2014-2016 wyjedzie 60 uczniów klas III Technikum Ekonomicznego, Informatycznego oraz Górnictwa Odkrywkowego. Londyn czeka na ekonomistów i informatyków, natomiast niemieckie miasto Demitz - Thumitz gościć będzie górników.

Zespół Szkół w Strzegomiu

   

   

   

   

   

 


 

 |  do góry  |