AKTUALNOŚCI

 

 

  

„Jak skutecznie wspierać wychowanków placówek?”
(19.09.2014)


W dniu 15 września 2014r. w Świdnicy, w auli Zespołu Szkół Specjalnych, przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3, odbyło się seminarium pt. „Jak skutecznie wspierać wychowanków placówek?”

Przedmiotem seminarium było prezentacja modelu integracji społecznej i zawodowej wychowanków opuszczających placówki np. Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii, Zakłady Poprawcze, Domy Dziecka. 

Podczas seminarium zaprezentowano działania:

  1. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy z uwzględnieniem projektu ,,Droga do Aktywności” skierowanego do podopiecznych pieczy zastępczej,

  2. oraz działania realizowane przez Fundację Edukacji Europejskiej z Wałbrzycha , która dzieliła się doświadczeniami związanymi z testowania działalności Hostelu dla 12 wychowanków ww. placówek.

Seminarium było skierowane przede wszystkich do dyrektorów i wychowawców placówek wychowawczych, socjoterapeutycznych, opiekuńczych i zakładów poprawczych, do pracowników Powiatowych Urzędów Pracy, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Powiatowych Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych, do dyrektorów i nauczycieli gimnazjów, szkół ponadgminazjalnych ogólnych i zawodowych, firm szkoleniowych i agencji zatrudnienia a także do samych pracodawców i organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką integracji społecznej i zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

W trakcie spotkania rozważano możliwość organizacji na terenie powiatu świdnickiego Hostelu dla ww. grupy podopiecznych. Kolejne spotkanie w tym temacie przewiduje się w grudniu br.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

   

 

 


 

 |  do góry  |