AKTUALNOŚCI

 

 

  

Budowa chodnika w Kostrzy wraz z przejściem dla pieszych
(08.09.2014)


W piątek, 05.09.2014 r. oddano do użytku kolejny chodnik. Tym razem w miejscowości Kostrza. Inwestycja ta mogła być zrealizowana dzięki współpracy trzech podmiotów. W znacznej części środki pochodzą z budżetu Gminy Strzegom. Burmistrz Zbigniew Suchyta i Radni Rady Miejskiej przyznali kwotę 67 812 zł. 

Sołtys wsi Tomasz Jeziorski przekazał mieszankę kamienną na podbudowę chodnika. Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego przygotowała projekt realizowanego chodnika, oraz wykonała 2 studzienki burzowe, studnię rewizyjną i kolektor deszczowy długości 13 m (na początku miejscowości) za kwotę 12 tys. zł. Sprawowała również nadzór nad realizacją zadania. Mimo, że na łukach jezdnia została poszerzona o 30 cm. i krawędź chodnika wyraźnie oddziela go od jezdni, to jednak widać, że niektórzy kierowcy ścinają łuk i najeżdżają na chodnik, dlatego SDPŚ zamocuje w dwóch miejscach na łukach siedem słupków ochronnych - mówi Sabina Cebula z Zarządu Powiatu. W Kostrzy przybyło 430 m. chodnika z kostki betonowej. Wykonano odwodnienie jezdni. Studzienki burzowe z przykanalikami podłączono do istniejącego kolektora deszczowego oraz wyznaczono nowe przejście dla pieszych. W odbiorze uczestniczyli ze strony Starostwa Sabina Cebula Etatowy Członek Zarządu Powiatu wraz z Markiem Olesińskim dyrektorem SDPŚ i inspektorem Marią Bajerską. Urząd Miejski reprezentowali Wiesław Witkowski Zastępca Burmistrza, Paweł Marchlewski i Monika Cieślik z Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. Wykonawcą inwestycji była firma Roboty Ogólnobudowlane, Ziemne i Instalacyjne Sonia Leja z Boleścina.

 

   

   

   

 


 

 |  do góry  |