AKTUALNOŚCI

 

 

  

Terminy składania wniosków w programie „Aktywny samorząd”
(25.08.2014)


Przypominamy, że zbliża się koniec naboru w module I pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Termin składania wniosków upływa w dniu 30 sierpnia br. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach Modułu I można uzyskać:

 • pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego
  i oprogramowania,
 • pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
 • pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem).

Do 30 września 2014 r. można jeszcze składać wnioski w Module II programu obejmującym pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Z dofinansowania w ramach programu może skorzystać osoba niepełnosprawna w wieku do 18 lat lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudniona, spełniająca warunki uczestnictwa określone odrębnie dla każdej z powyższych form pomocy, nie posiadająca wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub Powiatu Świdnickiego.

Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, przy ul. Wałbrzyskiej 15, I piętro, pok. 23.

Szczegółowe informacje:
tel. 74 851 50 21
www.pcpr.swidnica.pl,  (zakładka „projekty i programy”), www.pfron.org.pl 

 


 

 |  do góry  |