AKTUALNOŚCI

 

 

  

Przebudowa mostu i drogi powiatowej w miejscowości Olszany
(22.08.2014)


21 sierpnia 2014 r. w miejscowości Olszany dokonano uroczystego przekazania do użytkowania przebudowany most oraz wyremontowany odcinek drogi. Inwestycja zrealizowana została w ramach usuwania skutków powodzi. 

O środki finansowe powiat świdnicki starał się w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji poprzez Wojewodę Dolnośląskiego. Otrzymaliśmy znaczną kwotę na to zadanie, bo aż 835.904 zł - mówi Sabina Cebula z zarządu powiatu.

Należy dodać, że Gmina Strzegom dofinansowała to zadanie w wysokości 208.977 zł, za które należą się podziękowania burmistrzowi Zbigniewowi Suchycie i radnym Rady Miejskiej.

Dzięki współpracy Powiatu Świdnickiego z Gminą Strzegom wyremontowano prawie 2 km odcinek drogi powiatowej. Wartość inwestycji zamknęła się kwotą ponad 1 mln. zł. Gmina Strzegom dofinansowała to zadanie w wysokości 208.977 zł

Droga o dużym natężeniu ruchu stała się zatem bezpieczniejsza, a to wszystko dzięki zrealizowaniu szeregu robót:

 • wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 4 cm,

 • wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 3 cm,

 • frezowanie nawierzchni,

 • odmulenie i oczyszczenie rowów oraz umocnienie ich skarp (w miejscach o dużej głębokości) płytami ażurowymi na powierzchni 370 m2,

 • ustawienie krawężników betonowych na długości 634 m wraz z uzupełnieniem koryta mieszanką kamienną,

 • oczyszczono wszystkie studzienki burzowe oraz przepusty pod drogą,

 • wybudowano dodatkowych 10 szt studzienek,

 • na zjazdach do pól i posesji wykonano nawierzchnię bitumiczną; wymieniono pod nimi przepusty.
  Wykonawcą inwestycji była firma BISEK - asfalt Michał Bisek z Kostomłotów, natomiast nad prawidłową realizacją remontu czuwała Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego.

Mieszkańcy mogą nie tylko cieszyć się wyremontowaną drogą, wczoraj do użytku przekazany został przebudowany most.
Most ten ma dla mieszkańców ogromne znaczenie. Nie tylko woda ma większe światło przepływu, ale i bezpieczniej jest teraz się po nim poruszać - mówi Sabina Cebula - z zarządu Powiatu.

Dodać należy, iż głównym celem remontu mostu było zwiększenie przepustowości przepływu wody. Obecne parametry przepustowości po remoncie wynoszą:

 • światło poziome 3,5 m

 • światło pionowe 1,35 m.

Wczoraj w miejscowości Olszany widać było radość oraz ogromne zadowolenie mieszkańców.
Na uroczystość przybyli liczni goście, nie zabrakło również przedstawicieli rady Sołeckiej: Zbigniewa Babeńko, Jerzego Cichońskiego, Stanisławy Górskiej, Antoniego Przypiek wraz z sołtysem Ireneuszem Biernat i dyrektorem szkoły Maria Karkowską.

Ze strony starostwa w odbiorze uczestniczyła Sabina Cebula - Etatowy Członek Zarządu Powiatu oraz Marek Olesiński Dyrektor DSPŚ wraz z inspektorem Panią Marią Bajerską.

Władze Gminy Strzegom reprezentował zastępca Burmistrza Wiesław Witkowski.

Wszyscy zostaliśmy mile zaskoczeni przez mieszkańców. Przywitali nas bowiem pięknym "słodkim mostem" wykonanym przez firmę Pana Jerzego Cichońskiego z Olszan - mówi Sabina Cebula z zarządu Powiatu.

Po oficjalnym przywitaniu gości Ksiądz proboszcz poświęcił wyremontowaną drogę oraz przebudowany most, a przybyli goście w obecności mediów i rady sołeckiej wsi Olszany przecięli symboliczną biało-czerwoną wstęgę otwarcia.

 

   

   

   

   

 


 

 |  do góry  |