AKTUALNOŚCI

 

 

  

Dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" 
(23.07.2014)


Jesteś osobą niepełnosprawną?
Możesz skorzystać z dofinansowania w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd", realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy.

W ramach Modułu I programu można uzyskać:

 • pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

 • pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

 • pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

 • dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego
  i oprogramowania,

 • pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

 • pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

 • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

 • pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem),

W ramach Modułu II udzielana jest pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Kto może skorzystać z dofinansowania?
Osoba niepełnosprawna w wieku do 18 lat lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudniona, spełniająca warunki uczestnictwa określone odrębnie dla każdej z powyższych form pomocy, nie posiadająca wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub Powiatu Świdnickiego.

Gdzie składać wnioski?
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy
ul. Wałbrzyska 15, I piętro, pok. 23

W jakim terminie składać wnioski?
Moduł I: do 30 sierpnia 2014 r.
Moduł II: 30 września 2014 r. (semestr zimowy)

Gdzie uzyskać szczegółowe informacje?
tel. 74 851 50 21
www.pcpr.swidnica.pl , (zakładka "projekty i programy"), www.pfron.org.pl 

Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 


 

 |  do góry  |