AKTUALNOŚCI

 

 

  

Nowy chodnik w Rogoźnicy
(15.07.2014)


Pomimo okresu wakacyjnego prace przy drogach powiatowych trwają. 4 lipca oddano do użytku mieszkańców miejscowości Rogoźnica kolejny odcinek chodnika znajdującego się przy drodze powiatowej. Pomimo napiętego budżetu staramy się na bieżąco przeprowadzać remonty i przebudowy dróg powiatowych oraz ciągów pieszych znajdujących się przy tych drogach.

Tym razem, przy współudziale Gminy Strzegom, wyremontowaliśmy chodnik w Rogoźnicy, dzięki któremu mieszkańcy będą mogli łatwiej i bezpieczniej poruszać się wzdłuż ruchliwej drogi powiatowej – mówi Sabina Cebula Etatowy Członek Zarządu. Zakres prac obejmował ułożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej, położenie krawężników oraz wykonanie zjazdów na posesję na całej długości chodnika. Środki na ten cel przekazała Gmina Strzegom. Firma Roboty Ogólnobudowlane Ziemne i Instalacyjne Sonia Leja z Boleścina przed terminem (termin wykonania 16 czerwiec – 27 lipiec 2014) wybudowała chodnik w Rogoźnicy. Długości chodnika 155mb. Wartość zadania brutto: 20 689 zł. Nie można byłoby położyć kostki gdyby nie było podbudowy, krawężników, co wykonał powiat wcześniej. Stąd też taka niska cena wykonania chodnika. Natomiast podbudowa i krawężniki oraz zjazdy na posesję na całej długości chodnika sfinansowane zostały przez Powiat Świdnicki.

W odbiorze uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Strzegomiu Monika Cieśla oraz Paweł Marchlewski, ze strony Powiatu Świdnickiego Sabina Cebula Etatowy Członek Zarządu, Marek Olesiński dyrektor SDPŚ oraz inspektor Maria Bajerska. Przy odbiorze obecny był również sołtys wsi Henryk Radkowski. Na terenie zabudowanym, w tej części Rogoźnicy chodnik jest teraz na całej długości wsi.

Piotr Dębek
Rzecznik Prasowy

 

   

   

 


 

 |  do góry  |