AKTUALNOŚCI

 

 

  

Doświadczenia klas Technikum Górnictwa Odkrywkowego
w Zespole Szkół w Strzegomiu - Rok szkolny 2013/2014

(03.07.2014)


W roku szkolnym 2013/2014 klasy górnictwa odkrywkowego brały udział w licznych przedsięwzięciach i imprezach. Należy tu wspomnieć między innymi: wycieczki zawodoznawcze do kopalni węgla brunatnego w Bełchatowie, do kopalni glinki ogniotrwałej w Jaroszowie/Rusku. W grudniu odbyła się „Barbórka 2014”, na którą zaproszono specjalnych gości, którzy już kolejny rok dzielili się z młodzieżą wiedzą i doświadczeniem zawodowym z zakresu górnictwa odkrywkowego.

W kwietniu przygotowano promocję szkoły w ramach „Dni Otwartych” dla gimnazjalistów z zakresu kierunku, w tym samym miesiącu pożegnaliśmy pierwszy rocznik absolwentów szkoły dziennej Technikum Górnictwa Odkrywkowego. Ważnym czasem jak i podsumowaniem dla Technikum Górnictwa Odkrywkowego był miesiąc czerwiec. Tu już 2.06. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłosiła wyniki mobilności młodzieży w ramach programu „Erasmus+”. Dzięki zakwalifikowaniu wniosku pn. „Wiedza ponad podziałami”, w latach szkolnych 2014-2016 uczniowie Technikum Górnictwa Odkrywkowego będą zdobywać doświadczenie w ramach zagranicznych praktyk zawodowych. Dnia 10.06. odbyło się spotkanie wykładowo-warsztatowe firmy Atlas Copco, nt. narzędzi i urządzeń górniczych, które było przedwstępem do obchodów „Święta Granitu Strzegomskiego”. Nadmienić należy, iż firma ta jest czołowym na świecie producentem urządzeń i maszyn górniczych. Zaproszeni goście przygotowali dla uczniów klas górniczych ciekawe i potrzebne wykłady oraz warsztaty. Pan Andrzej Mielko zaprezentował informację dotyczącą firmy Atlas Copco, pani Justyna Szewczyk wypowiedziała się odnośnie brandingu oraz wartościach Atlas Copco. Pan Marcin Płachta przedstawił swoje produkty, Pan Jan Wanot przedstawił sposób pracy serwisu Atlas Copco, a Pan Janusz Martyszewski współpracę z Atlas Copco jako dealer. Spotkanie zakończyło się quizem podsumowującym przekazane treści, gdzie za prawidłowe odpowiedzi młodzież otrzymywała nagrody. Jeszcze raz w tym miejscu szkoła chciałaby podziękować z to edukacyjne spotkanie dla naszych uczniów w miłej atmosferze. Puentą był udział szkoły w Święcie Granitu Strzegomskiego. W ciągu dwóch dni mieszkańcy Strzegomia i przyjezdni goście mogli podziwiać granitowe prace uczniów TGO, wykonane w ramach funkcjonujących Młodzieżowych Miniprzedsiębiorstw oraz zapoznać się z ofertą kształcenia w zawodzie technik górnictwa odkrywkowego, tak poszukiwanego na rynku pracy. Natomiast młodsi mieszkańcy Strzegomia w czasie tych dni mieli okazję do wspólnego zdjęcia z maskotką naszej szkoły – „Przedsiębiorczym Grosikiem”. Powyższy udział został doceniony przez władze Strzegomia poprzez przyznanie statuetki „ŚGS 2014” dla Zespołu Szkół w Strzegomiu. Niezwykłym wydarzeniem w czerwcu było również wręczenie na sesji Rady Miejskiej statuetek „Przyjaciela Szkoły” dla nauczycieli Zespołu Szkół, tj. Pana Stanisława Sitarza i Pana Krzysztofa Skolaka. Uhonorowani przez pięć lat służyli naszej szkole wsparciem, pomocą, merytoryczną wiedzą i doświadczeniem jako wykładowcy, nauczyciele i przedsiębiorcy, kształcąc nowe kadry średniego dozoru górniczego. Po tylu doświadczeniach nadszedł czas na zasłużone wakacje.

Zespół Szkół w Strzegomiu

 

   

   

   

   

   

 


 

 |  do góry  |