AKTUALNOŚCI

 

 

  

Komunikat w związku z remontem ul. Bystrzyckiej
(04.06.2014)


Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego podczas prowadzenia prac związanych z przebudową drogi powiatowej nr 2876 D w mieście Świdnica (ulica Bystrzycka) – na odcinku od granicy administracyjnej miasta (z kierunku Burkatowa) do granicy obszaru zabudowanego (ulica Kątna) – zachowany zostanie ruch dwukierunkowy podczas poszczególnych etapów prac, lecz z połówkowym zamknięciem jednej jezdni. 

Ruchem pojazdów na tych odcinkach kierować będzie sygnalizacja świetlna lub odbywać się będzie kierowanie ręczne. Długość każdego z etapów wynosić będzie ok. 300 m. Wykonawca zobowiązany został do zapewnienia dojazdu do posesji na odcinkach objętych robotami. W przypadku prowadzenia prac na terenie obszaru zabudowanego od ul. Kątnej do ul. Kraszowickiej (przejazd kolejowy) zostanie wprowadzony (na ul. Bystrzyckiej) ruch jednokierunkowy. Pojazdy wjeżdżające do miasta będą poruszały się nadal ulicą Bystrzycką a wyjeżdżające z miasta będą korzystały z objazdu ul. Kraszowicką. Planowany termin wprowadzenia ruchu jednokierunkowego to początek lipca br.

 

 


 

 |  do góry  |