AKTUALNOŚCI

 

 

  

Konferencja: Podsumowująca projekt "Staże zawodowe w Wielkiej Brytanii"
(03.06.2014)


Dnia 30.05.2014 r. w Starostwie Powiatowym w Świdnicy odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu nr 2012-1-PL1-LEO01-26932 pt. "Staże zawodowe w Wielkiej Brytanii" wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Uroczystość, oprócz uczestników stażu projektu oraz ich rodziców, zaszczycili swoją obecnością: Wicestarosta Pani Alicja Synowska, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Pani Sabina Cebula, Pan Grzegorz Stawarz z Wydziału Oświaty i Wychowania, główna księgowa MPK "Świdnica" Pani Danuta Janas, Pan dr Tomasz Kołakowski z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu O/Jelenia Góra oraz przedstawiciele Wiadomości Świdnickich i telewizji TELETOP.

Konferencja składała się z dwóch części: oficjalnej, w czasie której przemówienie wygłosił Pan Krzysztof Osiak, a uczniowie zaprezentowali miejsca stażu i swoje opinie o pobycie w Wielkiej Brytanii oraz artystycznej pt. "Londyńskie oko kręci się", w której uczestnicy praktyk w Portsmouth opowiadali o tym, jak spędzali czas wolny po pracy, co zwiedzili i jakie zdobyli doświadczenia osobiste i zawodowe.

Uroczystość przebiegała w wyjątkowo miłej atmosferze, o co szczególnie zadbali: dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Świdnicy Pan Krzysztof Osiak oraz koordynator projektu Pani Mirosława Ryś.

Na zakończenie konferencji Pani Alicja Synowska i Pani Sabina Cebula wręczyły uczestnikom grupy drugiej certyfikaty i Europassy Mobilność.

Organizatorzy konferencji serdecznie dziękują wszystkim gościom za udział w konferencji, a gospodarzom obiektu oraz uczniom z klasy 2TE1 wraz z wychowawcą Panią Agnieszką Szkolak-Osiak za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu tego ważnego wydarzenia.

Krzysztof Osiak i Mirosława Ryś
Zespół Szkół Ekonomicznych w Świdnicy

 

   

   

 


 

 |  do góry  |