AKTUALNOŚCI

 

 

  

Robocza wizyta Wojewody Dolnośląskiego
(22.05.2014)


System Ratownictwa Medycznego na Dolnym Śląsku, jego zmiany, zwiedzanie placu budowy nowej siedziby Pogotowia Ratunkowego oraz wizytacja w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy to główne punkty wizyty Wojewody Dolnośląskiego Tomasza Smolarza, który przebywał w Powiecie Świdnickim na zaproszenie Wicestarosty Alicji Synowskiej. 

Już od dłuższego czasu zwracamy uwagę na problem pozostawienia Systemu Ratownictwa Medycznego w sferze zadań służb publicznych i nie obejmowania go systemem otwartego konkursu, gdyż może to stanowić realne zagrożenie dla sprawnego funkcjonowania tego sektora usług medycznych – mówiła na wstępie Wicestarosta Alicja Synowska. Problemem jest też długość kontraktu ustalonego przez NFZ. Dzisiaj są to kontrakty roczne. Mamy nadzieję, że nowy kontrakt będzie na okres 5 lat – dodała Wicestarosta. Zebranym na spotkaniu Wojewoda Tomasz Smolarz przybliżył założenia reformy w Systemie Ratownictwa Medycznego. W Województwie Dolnośląskim, przewidujemy, że tzw. skoncentrowanych dyspozytorni medycznych będzie aż 4. Początkowo zakładano, że będzie jedna lub dwie dyspozytornie. Ponadto konkurs będzie rozpisany właśnie na te cztery rejony operacyjne, a nie jak dotychczas na poszczególne powiaty – wyjaśniał Wojewoda Dolnośląski. Zebrani na spotkaniu dziennikarze podnosili kwestię ewentualnego przejęcia rynku usług ratownictwa medycznego w powiecie przez prywatny sektor. Zarówno Wojewoda jak i Wicestarosta rozwiewali te obawy. Do konkursów będą mogły stawać wspólnie powiaty skupione wokół centrów powiadamiania, w tym wypadku Wałbrzycha, i razem przygotować ofertę, która, zważywszy na zaplecze w postaci budynków i taboru ratunkowego, łączności, doświadczenia ratowników i znajomości terenu, będzie nie do przebicia przez innych usługodawców – zgodnie dodawali Wojewoda i Wicestarosta. Czynione są także starania, aby pracownicy dyspozytorni ze Świdnicy znaleźli zatrudnienie w nowej centrali, która znajdzie się w Wałbrzychu.

Po spotkaniu Wojewoda i Wicestarosta odwiedzili plac budowy nowopowstającej siedziby Pogotowia Ratunkowego oraz pojechali do Komendy Straży Pożarnej podziękować strażakom za służbę i złożyć spóźnione życzenia z okazji Dnia Strażaka. Wojewoda osobiście także złożył gratulacje Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej Tomaszowi Szuszwalakowi z okazji awansu na stopień starszego brygadiera.

Piotr Dębek
Rzecznik Prasowy

 

   

   

 


 

 |  do góry  |