AKTUALNOŚCI

 

 

  

XXXVII Sesja Rady Powiatu Świdnickiego
(05.05.2014)


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na XXXVII Sesję Rady Powiatu Świdnickiego, która odbędzie się 6 maja (wtorek), o godzinie 15.00, w sali narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy. Porządek obrad jest następujący:

 1. Otwarcie obrad XXXVII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Przyjęcie porządku obrad sesji.

 5. Przyjęcie protokołu XXXVI sesji Rady Powiatu.

 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

 7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2013 rok.

 8. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla powiatu świdnickiego.

 9. Interpelacje i zapytania radnych.

 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a)zmiany budżetu powiatu na 2014 rok,
  b)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego,
  c)przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Świdnickiego na lata 2014-2020,
  d)zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2011-2016,
  e)zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy

 11. Wnioski i oświadczenia.

 12. Informacje dla radnych.

 13. Zamknięcie obrad XXXVII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

Piotr Dębek
Rzecznik Prasowy

 


 

 |  do góry  |