AKTUALNOŚCI

 

 

  

Andrzej Pidanty uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kasprowicza finalistą zawodów centralnych XL Olimpiady Geograficznej
(29.04.2014)


W dniach 25 – 27 IV 2014r. w Puławach odbyły się zawody finałowe XL Olimpiady Geograficznej. W zawodach tych brało udział 125 uczestników w tym 11 reprezentantów Okręgu Wrocławskiego (woj. dolnośląskie i opolskie), wśród nich uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kasprowicza w Świdnicy szkoły Andrzej Pidanty, który uzyskał tytuł finalisty zawodów centralnych. 

Aby zdobyć ten tytuł należało w części pisemnej zawodów składającej się z trzech etapów zdobyć odpowiednia ilość punktów % (co najmniej 50% średniej z trzech najlepszych wyników). Tytuł ten zwalnia Andrzeja z matury rozszerzonej z geografii gwarantując 100% punktów i daje indeks na wybrane kierunki studiów. Olimpiadzie towarzyszyły też konkursy terenowe. Nauczycielem przygotowującym ucznia do olimpiady był Marek Ibek.

I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy

 

   

   

 


 

 |  do góry  |