AKTUALNO列I

 

 

  

Zako鎍zenie projektu
(30.04.2014)


 

Starosta 安idnicki informuje, 瞠 realizowany przez Powiat 安idnicki mikroprojekt pn. "Mi璠zy Nami… Dni Czeskie w Powiecie 安idnickim" dobieg ko鎍a. Mikroprojekt realizowany by w ramach Programu Operacyjnego Wsp馧pracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013, O priorytetowa 3. Wspieranie wsp馧pracy spo貫czno軼i lokalnych, Dziedzina wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojekt闚 i uzyska dofinansowanie w wysoko軼i 22 440,00 Euro. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

G堯wnym celem projektu by這 zwi瘯szenie wiedzy mieszka鎍闚 polsko - czeskiego pogranicza na temat kraju, regionu, kultury oraz oferty turystycznej partnera, a tak瞠 wzajemne poznanie, nawi您anie nowych kontakt闚, prze豉manie barier komunikacyjnych oraz integracja mieszka鎍闚 partnerskich region闚. Projekt realizowany by w okresie od stycznia do kwietnia 2014 roku. W ramach projektu zorganizowane zosta造 m. in. wsp鏊ne warsztaty z czeskim partnerem, konkursy, impreza kulturalno - sportowo - edukacyjna "Dni Czeskie w Powiecie 安idnickim" oraz wystawa promuj帷a Miasto Ji鴈n. Realizacja projektu cieszy豉 si du篡m zainteresowaniem i udzia貫m w dzia豉niach projektu zar闚no, ze strony czeskiej, jak i polskiej oraz przynios豉 wiele korzy軼i grupie docelowej tj. mieszka鎍om pogranicza polsko - czeskiego. Mikroprojekt "Mi璠zy Nami… Dni Czeskie w Powiecie 安idnickim" by projektem lustrzanym do projektu czeskiego partnera - Miasta Ji鴈n "Mi璠zy Nami Przyjaci馧mi -Czeska 安idnica, Polski Ji鴈n".

   

   

   

   

   

   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 


 

 |  do g鏎y  |