AKTUALNOŚCI

 

 

  

Stypendia wręczone
(18.04.2014)


15 kwietnia 2014 r. w Zespole Szkół w Żarowie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów uczniom klasy I technikum w zawodzie technik transportu kolejowego. Fundatorem stypendiów jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., który w ten sposób chce zachęcić uczniów do kształcenia w tym zawodzie, mając na celu rozwój tej gałęzi gospodarki i wypełnienie tzw. „luki pokoleniowej” wśród pracowników kolei. 

Warunkiem otrzymania nagrody jest uzyskanie przez uczniów technikum transportu kolejowego po I semestrze nauki jak najwyższej średniej ocen i utrzymywanie takich wyników przez cały okres kształcenia. Wśród wyróżnionych stypendiami znaleźli się: Witold Zaremba, Wojciech Grzęda, Piotr Nowak, Patrycja Suck, Katarzyna Stanowińska, Joanna Chmiel. Oprócz gratyfikacji pieniężnej uczniowie otrzymali także drobne upominki. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili: w imieniu pana wicepremiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Piechocińskiego - poseł PSL pani Halina Szymiec-Raczyńska, członek zarządu Województwa Dolnośląskiego pan Włodzimierz Chlebosz, Starosta Powiatu Świdnickiego pan Zygmunt Worsa, przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania pan Władysław Gołębiowski, Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Wałbrzychu pan Roman Witulski – fundator stypendiów z ramienia PKP PLK S.A., Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania pan Stanisław Szelewa, pracownicy Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej, przedstawiciele zaprzyjaźnionych gimnazjów z opiekunami oraz rodzice stypendystów. Pani poseł przeczytała list otwarty od wicepremiera Piechocińskiego, w którym wiele uwagi zostało poświecone konieczności rozwoju szkolnictwa zawodowego i kadry technicznej związanej z koleją. Zasadność słów premiera w swoich wystąpieniach podkreślali także zaproszeni goście. Wielkim zainteresowaniem cieszyła się prezentacja multimedialna przygotowana i przedstawiona przez panią dyrektor Biblioteki Miejskiej w Świebodzicach, Małgorzatę Grudzińską, a całość dopełnił krótki program artystyczny w wykonaniu uczniów szkoły. Po zakończeniu uroczystości goście niejednokrotnie podkreślali, jak bardzo potrzebna jest wykwalifikowana kadra i jak wielkie możliwości stoją przed młodzieżą technikum, która otrzymując wsparcie finansowe przez cały okres kształcenia ma także zapewnioną pracę, co na pewno w obecnej sytuacji gospodarczej nie jest bez znaczenia. Warto zatem pomyśleć o tym , co nas czeka w przyszłości, tej przecież niedalekiej.

Zespół Szkół w Żarowie

 

 


 

 |  do góry  |