AKTUALNOŚCI

 

 

  

Najlepszy stypendysta powiatu świdnickiego
(15.04.2014)


Tomasz Stuła - uczeń II Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy wziął udział, na zaproszenie Radosława Mołonia - wicemarszałka województwa dolnośląskiego, w uroczystości wręczenia listów gratulacyjnych stypendystom programu pn. "Dolnośląski Program Stypendialny- Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów uzdolnionych".

Zaproszenie uzyskał najlepszy stypendysta z każdego powiatu naszego województwa. Tak wysoki wynik Tomasz zawdzięcza uzyskaniem tytułu laureata w I Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o III RP oraz udziałowi w kolejnych dwóch olimpiadach: LIV Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym i XX Olimpiadzie Wiedzy o Prawach Człowieka. Wpływ również miała wysoka średnia ocen - 5,38. Tomasz jest uczniem klasy trzeciej o profilu humanistycznym (prawno-dziennikarskim). Oprócz zainteresowania historią i wiedzą o społeczeństwie Tomasz rozwija również swoje pasje przyrodnicze oraz ekonomiczne. Oprócz Tomka stypendium w tym roku szkolnym pobiera jeszcze czworo innych uczniów II LO. W uroczystości towarzyszył Tomkowi dyrektor II LO.

II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy

 

   

   

 


 

 |  do góry  |