AKTUALNOŚCI

 

 

  

Wizyta przedstawicieli Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa
(10.04.2014)


Umożliwienie porzuconym i osieroconym dzieciom, umieszczonym w rodzinach zastępczych, akceptowania siebie i otoczenia w dorosłym życiu, tak aby mogły utworzyć swoją własną rodzinę to cel strategiczny Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa. Przedstawiciele Dolnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia spotkali się w dniu wczorajszym z zawodowymi rodzinami zastępczymi oraz osobami prowadzącymi rodzinne domy dziecka z terenu naszego powiatu.

Przewodniczący Oddziału Andrzej Biernacki oraz Zastępca Przewodniczącego Helena Bochenek odwiedzili nasz powiat na zaproszenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy Beaty Galewskiej.

To potrzeba wspólnych spotkań, wzajemnego wsparcia i wymiany doświadczeń były przyczyną powstania Stowarzyszenia. Forma prawna daje nam możliwość spotkań w większym gronie, reprezentowania i przedstawiania potrzeb rodzin zastępczych oraz zbierania funduszy - mówił Przewodniczący.

Pierwsze walne spotkanie członków Dolnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia odbyło się w Jeleniej Górze w 2001 r. Stowarzyszenie jest organizacją społeczną prowadząca działalność statutową. Od 2002 r. posiada osobowość prawną a jako organizacja pożytku publicznego ma możliwość otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
W ramach naszej misji mieści się wspieranie rodzin zastępczych oraz propagowanie rodzicielstwa zastępczego - tam gdzie są rodziny pomagamy, tam gdzie nie ma zachęcamy. Nie oglądamy się na innych, sami też możemy wiele zrobić dla dzieci - zachęcał zebranych Andrzej Biernacki.

Oddział Dolnośląski Stowarzyszenia zrzesza rodziców zastępczych kilku powiatów. Członkowie w ramach szkoleń, warsztatów i spotkań samopomocowych systematycznie analizują, dyskutują i zwiększają umiejętności opiekuńczo - wychowawcze wykorzystując doświadczenie i wiedzę innych. Stowarzyszenie nawiązało również współpracę z rodzinami zastępczymi z Czech i Niemiec.

Stowarzyszenie ma opracowane własne systemy szkoleniowe wzmacniania rodziny: SPUR I i SPUR II przeznaczone dla kandydatów na rodziców zastępczych i adopcyjnych oraz rodziców już wychowujących dzieci porzucone. Złożone i opracowywane są nowe projekty: szkolenie wyjazdowe dla rodzin zastępczych obejmujące indywidualną pracę z psychologiem i terapię oraz konferencja przedstawiająca doświadczenia i pomysły członków oraz modele systemu pieczy zastępczej z innych krajów.

Spotykamy się, omawiamy dobre rzeczy i trudne sprawy, a potem wycieczka, ognisko, gra w piłkę
z dziećmi. Wspólnie jest łatwiej - zwróciła się do zebranych Helena Bochenek. Ponieważ wiemy jak trudne bywają początki, zapraszamy Państwa do przyłączenia się do nas. Zdobyta pod naszymi skrzydłami wiedza i doświadczenie mogą być początkiem powstania nowego oddziału Stowarzyszenia - zakończyła Helena Bochenek.

Małgorzata Chodyniecka
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 


 

 |  do góry  |