AKTUALNOŚCI

 

 

  

Sprawny uczeń – stypendium samorządu wojewódzkiego
(03.04.2014)


Rusza kontynuacja Dolnośląskiego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym „Sprawny uczeń”, w ramach którego można otrzymać jednorazowe stypendium Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Stypendia na rok szkolny 2014/2015 zostaną przyznane uczniom niepełnosprawnym ze szkół podstawowych (klasy 1-6), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół policealnych) zamieszkującym na obszarze województwa dolnośląskiego pochodzącym z rodzin, w których miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 456 zł.

Wnioski należy składać na adres siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w terminie od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. Wysokość jednorazowego stypendium na rok 2014/2015 wynosi 1.000 zł na ucznia z niepełnosprawnością. Szczegółowe warunki przyznawania ww. stypendiów oraz tryb postępowania dostępne na stronie internetowej: www.niepelnosprawni.dolnyslask.pl   

Małgorzata Chodyniecka
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

  


 

 |  do góry  |