AKTUALNOŚCI

 

 

  

Podziękowania dla ratowników
(28.03.2014)


Na sesji Rady Powiatu Świdnickiego władze powiatu oraz Radni Powiatowi podziękowali funkcjonariuszom Policji, Straży Pożarnej oraz załodze karetki pogotowia ratunkowego, którzy 5 marca udzielili pierwszej pomocy poszkodowanemu, który uległ nieszczęśliwemu wypadkowi w okolicy rzeki Bystrzycy. 

Podjęcie szybkiej akcji resuscytacyjnej przez przybyłych na miejsce policjantów oraz strażaków i prowadzenie jej do momentu przyjazdu ratowników medycznych uratowała życie poszkodowanemu. Dzisiaj chcielibyśmy podziękować za tę akcję, za odwagę, opanowanie i profesjonalizm – mówiła Wicestarosta Alicja Synowska.

Nagrodzonymi za akcję zostali:

Funkcjonariusze Policji Państwowej

 • sierżant sztabowy Szymon Szczepaniak

 • aspirant Robert Szczepański
  oraz ich przełożony inspektor Krzysztof Niziołek

Zespół ratowników Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy

 • Tomasz Derej

 • Dariusz Gołąb

 • Zenon Szyszka
  oraz ich przełożona Dyrektor Pogotowia Ratunkowego Małgorzata Jurkowska

Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej

 • młodszy aspirant Jarosław Rymsza

 • młodszy ogniomistrz Piotr Michalski

 • sekcyjny Przemysław Bończak

 • starszy strażak Patryk Kuźniar

 • ogniomistrz Robert Słowik

 • sekcyjny Mirosław Migas

 • starszy sekcyjny Krzysztof Guzik
  oraz ich przełożony brygadier mgr inż. Tomasz Szuszwalak

 

   

   

   

 


 

 |  do góry  |