AKTUALNOŚCI

 

 

  

Pierwszy krok do powstania nowej siedziby pogotowia
(28.03.2014)


26 marca br. w siedzibie Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy podpisano umowę z wykonawcą na budowę nowej siedziby pogotowia, która ma stanąć w pobliżu Szpitala „Latawiec”. Przypomnijmy, że wykonawcą inwestycji pod nazwą „Budowa siedziby Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy” będzie firma Berger Bau Polska z Wrocławia, która wybuduje nową siedzibę za kwotę 3 mln. 298 tys. złotych. 

Na kwotę tę składają się: wkład własny pogotowia i kwoty przekazane przez Powiat Świdnicki oraz przez samorządy gminne ze Świdnicy, Gminy Świdnica, Świebodzic, Strzegomia, Dobromierza i Jaworzyny Śląskiej. Podpisanie umowy to pierwszy krok do powstania nowej siedziby pogotowia. Kolejnymi będą przekazanie placu budowy, rozpoczęcie prac aż do upragnionego zakończenia inwestycji i niezbędnych odbiorów. Mamy wraz z wykonawcą nadzieję, że prace będą przebiegały spokojnie i bez zbędnych komplikacji – mówiła na Wicestarosta Świdnicki Alicja Synowska.

Zakończenie prac zaplanowano na listopad tego roku, a odbiór inwestycji na styczeń roku przyszłego.

* * *

Na zdjęciach. Posiedzenie Zespołu Roboczego dot. Budowy Nowej Siedziby Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy w składzie: Wicestarosta Świdnicki Alicja Synowska, Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Rady Powiatu Bolesław Marciniszyn, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy Tomasz Derej, Główna Księgowa Pogotowia Ratunkowego Danuta Zisiadu, Skarbnik Powiatu Eliza Kaniewska, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Świdnicy Zbigniew Okarmus, Kierownik Referatu Zamówień Publicznych Grażyna Bratkowska, Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Łukasz Pełka.

 

   

   

   

 


 

 |  do góry  |