AKTUALNOŚCI

 

 

  

III edycja programu "AKTYWNY SAMORZĄD"
(20.03.2014)


Powiat Świdnicki rozpoczął nabór wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd". Głównym założeniem programu jest zmniejszenie lub wyeliminowanie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Moduł I: w trybie ciągłym od 19 marca do 30 września 2014 r.

Muduł II: od 06 marca do 30 marca 2014 r. (semestr letni)
od 01 czerwca do 30 września 2014 r. (semestr zimowy)

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy
ul. Wałbrzyska 15, I piętro pok. 23

Szczegółowe informacje: tel. 74 851 50 21
www.pcpr.swidnica.pl - zakładka "projekty i programy", Aktywny samorząd
www.pfron.org.pl

PROGRAM OBEJMUJE NASTĘPUJACE OBSZARY WSPARCIA:

1. Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

Obszar A - likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym: Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem).

2. Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:

  • opłata za naukę (czesne),

  • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu),

  • dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.

 


 

 |  do góry  |