AKTUALNOŚCI

 

 

  

Zasady racjonalnego odżywiania – spotkania z dietetykiem
w Zespole Szkół w Strzegomiu

(19.03.2014)


13 marca w Zespole Szkół w Strzegomiu zakończyły się prelekcje na temat zasad racjonalnego odżywiania. Spotkania z młodzieżą prowadziła dietetyk mgr inż. Agnieszka Podgórska w ramach akcji profilaktycznej z zakresu zdrowego odżywiania, zorganizowanej przez Powiat Świdnicki dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu.

   

Pani dietetyk przekazała młodzieży w sposób łatwy i dostępny, bardzo obrazowo zasady zdrowego odżywiania. Z ogromnym zaangażowanie obalała mity i zarażała pasją racjonalnego żywienia wszystkich obecnych na prelekcjach. Młodzież dowiedziała się na czym polega racjonalne odżywianie, czyli jak w systematyczny sposób dostarczać organizmowi wszystkich niezbędnych składników odżywczych w ilościach i proporcjach odpowiadającym jego potrzebom.

Właściwe planowanie żywienia umożliwia realizację trzech podstawowych zasad racjonalnego żywienia, czyli:

  • Urozmaicanie potraw i posiłków oraz właściwy dobór produktów;

  • Równoważenie bilansu energetycznego (co zapobiega nadwadze i otyłości lub niedowadze);

  • Regularne i odpowiednio częste spożywanie posiłków.

Ogromne zainteresowanie młodzieży wykładami świadczy o potrzebie organizowania prelekcji na ten temat. Spotkania z dietetykiem były kolejnym działaniem z zakresu zdrowego odżywiania. Zespół Szkól otrzymał w marcu Certyfikat za zaangażowanie i aktywny udział w programie edukacyjno – badawczym „Mądre żywienie – zdrowe pokolenie” organizowanym przez Polskie Towarzystwo Dietetyki.

Zespół Szkół w Strzegomiu

 


 

 |  do góry  |