AKTUALNOŚCI

 

 

  

Zespół Szkół w Strzegomiu kształci na potrzeby lokalnego rynku pracy 
(14.03.2014)


W dniu 11 marca 2014 w Zespole Szkół w Strzegomiu odbył się I Festyn Szkolnej Bułki połączony z prezentacją nowej pracowni piekarskiej. W uroczystości udział wzięli:

  • Pani Sabina Cebula – Etatowy Członek Zarządu Powiatu Świdnickiego

  • Pan Zbigniew Suchyta - Burmistrz Strzegomia

  • Pani Mariola Franko –HR Manager Aryzta

  • Pani Iwona Zabawa –Budziszyn –sekretarz gminy Strzegom

  • Pan Stanisław Szelewa – dyrektor wydziału oświaty i wychowania

  • uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół.

W Zespole Szkół w Strzegomiu od wielu lat wyznacznikiem kierunków jest rynek pracy i potrzeby lokalnych przedsiębiorców. Cztery lata temu zapotrzebowanie na kształcenie średniego dozoru technicznego było wyznacznikiem otwarcia Technikum Górnictwa Odkrywkowego. W ubiegłym roku szkolnym szkoła nawiązała współpracę z przedsiębiorcami transportu drogowego oraz firmą CARGO w zakresie kształcenia mechaników pojazdów samochodowych. Podczas Festynu zostało zaprezentowane „najnowsze dziecko” współpracy z lokalnym rynkiem racy- pracownia piekarska dla klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej o profilu piekarz. W trakcie spotkania pełniąca obowiązki dyrektora Dorota Sozańska słowa podziękowania skierowała do:

  • władz Starostwa Powiatowego w Świdnicy za sfinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia pracowni

  • władz firmy FSB Piekarnia Strzegom za sfinansowanie remontu pracowni i przekazanie nowego pieca

  • władz Strzegomia , dzięki którym nawiązano współpracę z FSB

  • lokalnych właścicieli zakładów piekarskich za pomoc w organizacji wycieczek zawodoznawczych.

Piekarnia FSB Strzegom za całokształt działań została nagrodzona statuetką Przyjaciela Szkoły. Wyrazy uznania w stronę dyrekcji szkoły skierowała Pani Sabina Cebula , a młodzieży pogratulowała wyboru drogi kształcenia, zgodnej z oczekiwaniami rynku pracy. Burmistrz Strzegomia podkreślił ,że o współpracy szkoły z FSB mówi się głośno w Wałbrzyskiej Strefie Ekonomicznej, gdzie pokazuje się Strzegom jako przykład tego ,że oświata idzie w parze z przemysłem. Pani Mariola Franko zapewniła o tym ,że współpraca FSB ze szkołą będzie się zacieśniać i już w najbliższym czasie odbędzie się spotkanie dotyczące organizacji przyszłorocznych zajęć praktycznych. Podczas spotkania wicedyrektor Roman Ehlert zaprosił wszystkich do oglądnięcia prezentacji multimedialnej dotyczącej powstania i funkcjonowania pracowni piekarskiej. Dozę humoru wprowadził skecz przygotowany przez uczniów, a całość spotkania dopełnił pokaz czynności piekarskich w wykonaniu uczniów klasy I piekarz przygotowany pod czujnym okiem pani Barbary Balawender- nauczyciela przedmiotów zawodowych.

Zespół Szkół w Strzegomiu

 

   

   

   

   

   

 


 

 |  do góry  |