AKTUALNOŚCI

 

 

  

KONSULTACJE SPOŁECZNE
PROJEKTU "STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
POWIATU ŚWIDNICKIEGO NA LATA 2014-2020"

(18.02.2014)


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy zaprasza wszystkich mieszkańców powiatu świdnickiego do udziału w konsultacjach społecznych nt. projektu "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Świdnickiego na lata 2014-2020". Konsultacje potrwają do dnia 11 marca br.

Uwagi, postulaty i propozycje do projektu można zgłaszać wyłącznie na udostępnionym formularzu. Wypełniony formularz należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: katarzyna.schneider@pcpr.swidnica.pl   w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 marca 2014 r. W tytule e-maila prosimy wpisać "Konsultacje społeczne". Uwagi zgłoszone w inny sposób niż opisany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu rozpatrywania.

PLIK DO POBRANIA:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

 


 

 |  do góry  |