AKTUALNOŚCI

 

 

  

XXXV Sesja Rady Powiatu Świdnickiego
(13.02.2014)


Dzisiaj, 13 lutego 2014 roku, w sali narad Starostwa Powiatowego w Świdnicy, o godzinie 15.00, odbędzie się XXXV Sesja Rady Powiatu Świdnickiego. Porządek obrad jest następujący:

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad XXXV sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Przyjęcie porządku obrad sesji.

 5. Przyjęcie protokołu XXXIV sesji Rady Powiatu.

 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

 7. Interpelacje i zapytania radnych.

 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a)zmiany budżetu powiatu na 2014 rok,
  b)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego,
  c)zmiany nazwy Powiatowego Zespołu Szkół Specjalnych w Świebodzicach,
  d)zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świdnickiego,
  e)wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Świdnicy przy ul. Wojska Polskiego 2a, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz Diecezji Świdnickiej.

 9. Wnioski i oświadczenia.

 10. Informacje dla radnych.

 11. Zamknięcie obrad XXXV sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

Piotr Dębek
Rzecznik Prasowy

 

 


 

 |  do góry  |