AKTUALNOŚCI

 

 

  

Bezpłatne szkolenie "Pomoc psychologiczna online"
(12.02.2014)


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy oraz Stowarzyszenie ADESSE realizują projekt "Bezpieczna więź fundamentem szczęścia." Projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu "Bezpieczne dzieciństwo" Fundacji Dzieci Niczyje. Głównym założeniem projektu jest zwiększenie efektywności działań profilaktycznych skierowanych do rodzin z małymi dziećmi.

W ramach w/w działań serdecznie zapraszamy profesjonalistów, osoby pracujące z rodzinami z małymi dziećmi do udziału w bezpłatnym szkoleniu.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:

  • Specyfika procesu czerpania wsparcia online w porównaniu ze wsparciem f2f. Dlaczego pomoc online jest atrakcyjna dla klientów i szybko rozwinęła się na świecie? Kontrowersje wśród specjalistów.

  • Krótka historia pomocy online. Wybrane formy e-pomocy w Polsce i na świecie.

  • Interwencja kryzysowa online, poradnictwo, wsparcie informacyjne, wsparcie emocjonalne czy psychoterapia? O roli pomagającego wyznaczanej przez oczekiwania klientów, kontekst miejsca pracy, możliwości techniczno-organizacyjne i paradygmat myślenia o problemach i pomocy (nurt terapeutyczny).

  • Terapia online - kontrowersje, przykłady stron z ofertą (m.in. krótkoterminowa terapia skoncentrowana na rozwiązaniach poprzez e-mail Elżbiety Kalinowskiej). Przykład psychoterapii online bazującej na myśleniu systemowo-narracyjnym i paradygmacie postmodernistycznym prowadzonej na czacie pisanym (Małgorzata Osipczuk). Omówienie pracy własnej w terapii online.

  • Etyczne aspekty pomocy psychologicznej online i kwestie bezpieczeństwa.

  • Regulamin świadczonej pomocy online dla klienta - po co?, ważne zapisy.

  • Emocje w kontakcie e-mailowym.

  • Przeciwwskazania do pomocy online, wady i ograniczenia.

  • Polecana literatura.

Szkolenie odbędzie się 28 lutego 2014 r., w godz. 8.30 - 14.15 (7h), w Świdnicy, w Sudeckim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, przy ul. Długiej 33, sala nr 5. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, potwierdzenie udziału w szkoleniu.

Realizatorka szkolenia:

Małgorzata Osipczuk - psycholog, psychoterapeutka systemowa po ukończonej szkole psychoterapii w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, terapeutka uzależnień, interwentka kryzysowa. Pracuje w kontakcie indywidualnym, z parami, rodzinami i grupami, zarówno face to face, jak i online. Redaktor naczelna Portalu Pomocy Psychologicznej www.psychotekst.pl, prezes Stowarzyszenia INTRO www.intro.org.pl. Szkoleniowiec w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii www.dcp.wroclaw.pl: Studium Terapii Rodzin oraz Studium Interwencji Kryzysowej, szkoleniowiec Stowarzyszenia "Intro" m.in. w ramach jedynej w Polsce Szkoły E-Pomocy

http://www.intro.org.pl/4_edycja_e-pomocy.php.  Od 2005 roku świadczy pomoc poprzez Internet. Autorka i współautorka książek i artykułów psychoedukacyjnych.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zgłaszanie swoich kandydatur (imię i nazwisko, miejsce pracy i nr tel. - do 25.02.2014r.) mailowo: stowarzyszenie.adesse@wp.pl.  Ilość miejsc jest ograniczona, pierwszeństwo udziału mają osoby z terenu powiatu świdnickiego. Szczegółowych informacji udziela - Beata Oleksy, tel. 607308673.

Małgorzata Chodyniecka
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie


 

 |  do góry  |