AKTUALNOŚCI

 

 

  

Wyróżnienie za budowanie zasad współpracy
(12.02.2014)


„Za szczególne zaangażowanie w budowanie zasad współpracy pomiędzy jednostkami ochrony zdrowia w celu kompleksowego zabezpieczenia potrzeb pacjentów i ich rodzin”. Taka dedykacja widniej na pamiątkowej statuetce, którą 7 lutego z rąk dyrekcji i pracowników Szpitala „Mikulicz” w Świebodzicach otrzymała Wicestarosta Świdnicki Alicja Synowska.

Czuję się zaszczycona otrzymanym wyróżnieniem. Kiedy rozpoczynałam pracę jako Wicestarosta założyłam sobie, między innymi, budowę systemu opieki zdrowotnej poprzez współpracę i dbałość o wzajemne relacje z różnymi jednostkami ochrony zdrowia, niezależnie od podmiotów je prowadzących, tak, aby w optymalny sposób zabezpieczyć potrzeby i oczekiwania mieszkańców powiatu – mówi Wicestarosta Alicja Synowska. Współpraca ze Szpitalem „Mikulicz” dotyczy przede wszystkim nocnej, świątecznej i wyjazdowej pomocy ambulatoryjnej. Dzięki temu uniknięto wzajemnej niepotrzebnej konkurencji na polu usług medycznych dla mieszkańców powiatu. Nasza współpraca układa się bardzo dobrze a mieszkańcy mają świadczenia na miejscu. Ponadto mając na uwadze deficyt i duże potrzeby w zakresie opieki długoterminowej Powiat Świdnicki, co roku wspierał starania NZOZ Mikulicz w kontraktacji świadczeń w zakresie zakładu opiekuńczo-leczniczego, hospicjum oraz oddziału geriatrycznego – dodaje Alicja Synowska. Dodatkowo powiat i Szpital „Mikulicz” wspólnie zabiegali w Narodowym Funduszu Zdrowia o wyższe kontraktowanie podstawowych oddziałów szpitalnych.

Gala wręczenia nagród odbywa się co roku. W tej edycji, oprócz Wicestarosty Świdnickiego Alicji Synowskiej, otrzymali ją także Burmistrz Świebodzic Bogdan Kożuchowicz oraz 3 osoby z personelu szpitala.

Piotr Dębek
Rzecznik Prasowy

  


 

 |  do góry  |