AKTUALNOŚCI

 

 

  

Prace nad Strategią Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Świdnickiego
(10.02.2014)


10 lutego, w sali narad Starostwa Powiatowego w Świdnicy, odbyło się spotkanie robocze mające na celu przygotowanie Analizy SWOT pod przyszłą Strategię Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Świdnickiego na lata 2014 - 2020. 

W sali narad zebrali się przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Domu Dziecka, Powiatowego Urzędu Pracy, Rady Powiatu, Ośrodków Pomocy Społecznej, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, szkół specjalnych oraz Policji i Starostwa. Na spotkaniu udało się nam wyznaczyć cztery obszary działania. Bezrobocie, niepełnosprawność, dziecko i rodzina oraz problem starzejącego się społeczeństwa. Poprzez analizę tych obszarów zidentyfikowane zostaną słabe i mocne strony oraz zdefiniowane szanse i zagrożenia w zakresie problemów społecznych Powiatu Świdnickiego – mówi Alicja Synowska Wicestarosta Świdnicki. Obowiązek opracowania strategii nakłada na powiat ustawa o pomocy społecznej, ponadto jest ona niezbędnym dokumentem w przypadku aplikowania o przyszłe środki unijne.

Piotr Dębek
Rzecznik Prasowy

 

   

   

 


 

 |  do góry  |