AKTUALNOŚCI

 

 

  

Konkursy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
(07.02.2014)


Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarte konkursy ofert w ramach Programu "Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi" oraz "Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności". 5 mln na pomoc bezdomnym. To już czwarta edycja konkursu w ramach "Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności". Przeznaczono na niego 5 mln zł. O dotację w wysokości od 50 do 300 tys. zł mogą ubiegać się organizacje pozarządowe pomagające bezdomnym.

Oferty konkursowe można przesyłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 21 lutego 2014 r. W poprzedniej edycji konkursu wsparcie uzyskało 41 podmiotów, które otrzymały dofinansowanie w wysokości 5 mln zł.

Szczegóły konkursu na www.mpips.gov.pl 

Wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Na finansowe wsparcie projektów z programu "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" przeznaczono 3.000.000 zł.

Do udziału w konkursie zostały zaproszone jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe, pomagające osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie samodzielnie pokonać.

Zgłaszane do konkursu projekty powinny umożliwić im pełniejsze uczestniczenie w życiu społeczno - gospodarczym oraz pomóc w integracji społecznej. Mogą się także skupiać wokół organizowania i funkcjonowania różnorodnych ofert oparcia społecznego dla osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo.

W ubiegłorocznej edycji konkursu wsparcie finansowe uzyskało 59 podmiotów. Zakłada się, iż w 2014 roku wsparcie uzyska około 50 projektów, które zostaną zakwalifikowane do przyznania dotacji. 

Oferty należy przesłać listem poleconym do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do 27 lutego 2014 r.


 

 |  do góry  |