AKTUALNOŚCI

 

 

  

Kształcimy się przez całe życie
(06.02.2014)


Unia Europejska otwiera swoje drzwi nie tylko przed młodzieżą i osobami pozostającymi bez pracy, ale również przed nauczycielami, którzy interesują się rozwojem wiedzy i nauki. Nauczyciele przedmiotów zawodowych, aby zostać specjalistami na rynku pracy, cały czas muszą się dokształcać i poszerzać swoją wiedzę.

Zespół Szkół, jako jedyna szkoła z powiatu świdnickiego, znalazł się w gronie kilkudziesięciu szkół z całej Polski biorących udział w projekcie "NEW-TECH - program rozwoju praktycznych kompetencji nauczycieli zawodów branż nowych technologii". Założeniem projektu jest organizacja praktyk dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu z publicznych szkół zawodowych oraz z techników z całej Polski. Uczestnictwo w projekcie niesie za sobą korzyści dla szkoły, nauczycieli i uczniów uczących się w zawodzie technik informatyk. Wśród korzyści dla szkoły - wynikających z udziału w projekcie - wymienić można: podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, aktualizacja wiedzy nauczycieli skutkująca doskonaleniem warsztatu pracy z uczniem, a tym samym lepszym przygotowaniem uczniów do egzaminów zawodowych, wdrożenie przez nauczycieli nowoczesnych metod w procesie kształcenia zawodowego, podniesienie atrakcyjności oferty szkoły poprzez wprowadzenie nowych technologii i rozwiązań organizacyjnych do dydaktyki, tym samym podniesienie prestiżu szkoły i wzmocnienie jej pozycji w środowisku lokalnym. Z Zespołu Szkół, do realizacji projektu zostali zaproszeni: Marcin Konieczny, Agnieszka Oleszko, Robert Wójtowicz i Piotr Cichoń. Nauczyciele uczestniczyli w 2 tygodniowych praktykach w krajowych w przedsiębiorstwie z branży IT - InterIT w Sopocie (http://interit.eu/) zorganizowanych przez beneficjenta projektu, Combidata Poland sp. z o.o. Praktyki te były poprzedzone 3 dniowymi warsztatami, które odbyły się w Katowicach w czerwcu 2013 roku. Dla nauczycieli zaplanowano już następny wyjazd w trakcie zimowych ferii, tym razem 5 dniowy do Hiszpanii.

Zespół Szkół w Strzegomiu

 

   

   

   

 


 

 |  do góry  |