AKTUALNOŚCI

 

 

  

"Program wyrównywania różnić między regionami II"
(31.01.2014)


Informujemy, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Uchwałą Nr 96/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. przyjął nowe kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów "Programu wyrównywania różnić między regionami II" w 2014 r. W roku 2014 realizowane będą następujące obszary programu:

  • obszar A - wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny,

  • obszar B - likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,

  • obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,

  • obszar D - likwidacja barier transportowych,

  • obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,

  • obszar G - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Założenia i procedury realizacji programu zawierające między innymi wzory wniosków i wystąpień oraz umów zamieszczone są na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl). 

 


 

 |  do góry  |