AKTUALNOŚCI

 

 

  

Obchody 100-lecia budynku strzegomskiego LO w przyjacielskiej atmosferze
(29.01.2014)


Życzenia od Tomasza Sianeckiego ("Szkło kontaktowe"), Pawła Sztompke (Polskie Radio PR1), Małgorzaty Żochowskiej (TVP Info), które przywiózł ze sobą z Warszawy Mirosław Oczkoś, były jednym z niezwykłych fragmentów obchodów 100-lecia budynku LO.

Inauguracja obchodów rozpoczęła się o godz. 11.30 w auli LO, w której zgromadzili się nauczyciele, uczniowie, pracownicy LO, a także licznie przybyli goście w osobach: posłanki na Sejm RP Moniki Wielichowskiej, Starosty Świdnickiego Zygmunta Worsy, przewodniczącego Rady Miejskiej Tadeusza Wasyliszyna, burmistrza Strzegomia Zbigniewa Suchyty, Etatowego Członka Zarządu Sabiny Cebuli, ks. proboszcza Marka Żmudy, zastępcy burmistrza Wiesława Witkowskiego, radnej Jadwigi Wróblewskiej, radnego Pawła Mosóra, naczelnika Wydziału Oświaty w Strzegomiu Urszuli Podsiadły-Szubert, przedstawicieli Rady Rodziców: przewodniczącej Elżbiety Smyk, wiceprzewodniczącego Marka Czyczerskiego i Cezarego Włodarczyka, prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Hanny Krosty, komendanta Policji Powiatowej Krzysztofa Niziołka, komendanta Komisariatu Policji w Strzegomiu Andrzeja Dobiesa, dyrektorów szkół i przedszkoli, przyjaciół i darczyńców LO: państwa Doroty i Krzysztofa Sobolów (fundatorów napisu na budynku LO) oraz pana Marka Czyczerskiego (fundatora tablicy pamiątkowej).

Na uroczystości nie mogło zabraknąć niezwykłych absolwentów: Melitty Sallai, która rozpoczęła naukę w niemieckim liceum żeńskim w 1937 r., a ukończyła w 1941 r., prof. dr hab. Jana Chmury (absolwenta 1967 r.), burmistrza Strzegomia Zbigniewa Suchyty (absolwenta 1978 r.) oraz Mirosława Oczkosia (absolwenta 1989 r.). Absolwenci przywołali czar wspomnień ze swoich szkolnych lat. Pani Melitta Sallai wypowiedziała kilka zdań w języku polskim, którymi wywołała olbrzymi entuzjazm. Społeczność szkolna nagrodziła jej występ owacjami na stojąco. Ciekawostki ze szkolnego życia przywołał prof. Jan Chmura, który przyznał się, że spóźniony przemykał się do szkoły okienkiem piwnicznym, a także burmistrz Zbigniew Suchyta, który z wielkim rozrzewnieniem wspominał lekcje j. polskiego z panią Marią Maziarz. Wspaniałą niespodziankę przywiózł dla licealistów pan Mirosław Oczkoś, ponieważ w swoim wystąpieniu wykorzystał bardzo ciekawą prezentację skomponowaną wokół tematu: "Wiara, Nadzieja i Miłość" - wartości, którymi kierował się w swoim życiu, a także życzenia złożone, przez Tomasza Sianeckiego ("Szkło kontaktowe"), Pawła Sztompke (Polskie Radio PR1), Małgorzaty Żochowskiej (TVP Info), dla całej społeczności LO z okazji jubileuszu.

Podczas tej uroczystości nie mogło zabraknąć również wykładów dotyczących historii szkoły oraz architektury budynku. Stuletnią historię budynku LO przywołał mgr Piotr Bułakowski, który zaprezentował nie tylko wydarzenia z chronologiczną precyzją, ale również liczne ciekawostki dotyczące garderobianej wyprawki licealisty, wyglądu pierwszych strzegomskich pensjonariuszek ... W świat architektury Bruno M?hringa wprowadził dr Tomasz Mikołajczak przywołując trzy strzegomskie dzieła tego architekta: halę sportową liceum, gmach LO oraz jeden z budynków znajdujących się na ul. T. Kościuszki, niestety mocno "przerobiony" przez powojennych właścicieli.

Kulminacyjnym momentem uroczystości było wmurowanie Księgi Wieczystej LO, w której znalazły się zdjęcia i filmy z wydarzeń szkolnych, pamiątkowe monety, emblematy szkoły, miasta i powiatu oraz anioł podarowany przez Starostę Zygmunta Worsę i Etatowego Członka Zarządu Sabinę Cebulę. Do księgi został włożony również list przewodni, na którym swoje podpisy złożyli uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz wszyscy goście. Księgę Wieczystą LO osadzili w ścianie dyr. Tomasz Marczak, przewodnicząca Rady Rodziców Elżbieta Smyk oraz przewodniczący SU Paweł Bajda. Burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta oraz przewodniczący RM Tadeusz Wasyliszyn złożyli również, tuż obok księgi, granitowe serce Strzegomia. Zamurowania wnęki oraz osadzenia pamiątkowej tablicy podjął się konserwator szkolny Mieczysław Salwin. Natomiast poświęcenia tablicy oraz budynku szkoły na kolejne 100 lat dokonał ks. proboszcz Marek Żmuda.

Podczas uroczystości nie zabrakło również życzeń i upominków, które złożyli: posłanka Monika Wielichowska, starosta świdnicki Zygmunt Worsa i Etatowy Członek Zarządu Sabina Cebula, burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta, dyrektor ZS Roman Ehlert, dyrektorzy gminnych szkół i przedszkoli oraz prezes ZNP Hanna Krosta.

"Dziękuję serdecznie wszystkim obecnym na naszym jubileuszu. To było prawdziwe spotkanie przyjaciół, których zgromadziła niezwykła historia budynku LO" - dodał dyr. Tomasz Marczak.

http://www.youtube.com/watch?v=cs3d0ybC37o&feature=c4-overview&list=UUU-AwRgskjn9tS0WZ3teEqg

Liceum Ogólnokształcące w Strzegomiu

 

   

   

   

 


 

 |  do góry  |