AKTUALNOŚCI

 

 

  

XXXIV Sesja Rady Powiatu Świdnickiego
(28.01.2014)


29 stycznia (środa) 2014 roku, w sali narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy, o godzinie 15.00, odbędzie się XXXIV Sesja Rady Powiatu Świdnickiego. Porządek obrad jest następujący:

 1. Otwarcie obrad XXXIV sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Przyjęcie porządku obrad sesji.

 5. Przyjęcie protokołu XXXIII sesji Rady Powiatu.

 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

 7. Sprawozdanie Starosty Świdnickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2013.

 8. Interpelacje i zapytania radnych.

 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a)zmiany budżetu powiatu na 2014 rok,
  b)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego,
  c)zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie pomiędzy Powiatem Świdnickim a Gminą Miasto Świdnica zamiany nieruchomości gruntowych wchodzących w skład pasów drogowych położonych na terenie Miasta Świdnicy, zgodnie z zaliczeniem ich do kategorii dróg powiatowych lub gminnych.

 10. Wnioski i oświadczenia.

 11. Informacje dla radnych.

 12. Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

Piotr Dębek
Rzecznik Prasowy

 


 

 |  do góry  |