AKTUALNOŚCI

 

 

  

 

"Między Nami ... " kolejny polsko - czeski projekt w Powiecie Świdnickim
(15.01.2014)


Starosta Świdnicki ma przyjemność poinformować, że kolejnym sukcesem zakończyło się aplikowanie Powiatu Świdnickiego o środki pochodzące z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 w ramach Osi priorytetowej 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych, Dziedziny wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów. 

Mikroprojekt pn. "Między Nami… Dni Czeskie w Powiecie Świdnickim" uzyskał dofinansowanie w wysokości 22 440,00 Euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Głównym celem projektu jest zwiększenie wiedzy mieszkańców polsko - czeskiego pogranicza na temat kraju, regionu, kultury oraz oferty turystycznej partnera, a także wzajemne poznanie, nawiązanie nowych kontaktów, przełamanie barier komunikacyjnych oraz integracja mieszkańców partnerskich regionów. Projekt realizowany będzie w okresie od stycznia do czerwca 2014 roku, liczymy że jego realizacja przyniesie wiele korzyści grupie docelowej tj. mieszkańcom pogranicza polsko - czeskiego. Mikroprojekt "Między Nami… Dni Czeskie w Powiecie Świdnickim" jest projektem lustrzanym do projektu czeskiego partnera - Města Jičín "Między Nami Przyjaciółmi - Czeska Świdnica, Polski Jičín".

 


 

 |  do góry  |