AKTUALNOŚCI

 

 

  

Forum organizacji pozarządowych
(09.01.2014)


Starosta Świdnicki oraz Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zapraszają na Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych pt. "Rok 2014 - rokiem wyzwań i zmian dla organizacji pozarządowych".

Forum odbędzie się w Sudeckim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 przy ul. Długiej 33 w Świdnicy, sala nr 2 na parterze w dniu 14 stycznia 2014 r. w godz. 13:00-16:00.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 10 stycznia 2014 r. przesyłając swoje zgłoszenie na maila: be@powiat.swidnica.pl  lub telefonicznie: Marta Habowska, Biuro ds. Europejskich i Promocji Powiatu Świdnickiego, tel. 74 85 00 439.

Program Forum:

  1. Otwarcie Forum - Starosta Świdnicki

  2. Wyzwanie dla samorządów i organizacji - rozliczanie zadań publicznych przez rezultaty (Waldemar Weihs, Fundacja "Merkury" i Dolnośląska Federacja Organizacji Członkowskich)

  3. Czego organizacje pozarządowe mogą oczekiwać w nowym okresie programowania funduszy europejskich 2014-2020? (Marta Sys, Fundacja "Merkury" i Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej regionu wałbrzyskiego)

  4. Warsztat wypracowania propozycji zmian ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (na zaproszenie Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS) (Marcin Szewczak, Wałbrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego i Urząd Gminy Walim)

  5. Podsumowanie i zamknięcie Forum - Waldemar Weihs

  6. Poczęstunek, kawa, herbata, napoje

Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych organizowane jest w ramach projektu "Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a realizowanego w partnerstwie przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych, Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych "Tratwa", Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz lokalnie przez Fundację "Merkury" z Wałbrzycha we współpracy z Sudeckim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor3 i Powiatem Świdnickim.

 


 

 |  do góry  |