AKTUALNOŚCI

 

 

  

Świąteczne spotkanie absolwentów strzegomskiego LO
(07.01.2014)


W strzegomskim liceum im. Stefana Żeromskiego odbyła się, 27 grudnia 2013 r. uroczystość o bezprecedensowym znaczeniu, a mianowicie spotkanie Absolwentów rocznika 2013. 

O godzinie 17.00 wszystkie klasy spotkały się ze swoimi wychowawcami, aby podzielić się przemyśleniami na temat zmian jakie zaszły w ich życiu, o postępach, marzeniach i nadziejach, które przecież jeszcze nie tak dawno rozkwitały w ławach naszej Alma Mater, a teraz powoli stawały się rzeczywistością, materializowały się w dorosłym życiu, do którego tak skrzętnie przygotowywało nas przez 3 lata grono nauczycieli, z wspaniałymi wychowawcami na czele. Przekraczając próg strzegomskiego LO, dało się zauważyć, że postęp i zmiany wystąpiły nie tylko w indywidualnym życiu każdego ucznia, ale także w szkole, która stała się nowocześniejsza za sprawą nowinek technicznych, co osobiście uważam za zwieńczenie pochodu, mającego za cel wprowadzić nasze liceum w XXI wiek, a który zaczął się długo przed wstąpieniem mojego rocznika w elitarne progi strzegomskiego LO. Po części nieoficjalnej, wszyscy przeszli do pawilonu, gdzie w błysku fleszy i wśród ogólnej euforii nastąpiło odsłonięcie pamiątkowej tablicy ze zdjęciami wszystkich absolwentów rocznika 2013.

Ukoronowaniem uroczystości była przemowa burmistrza Strzegomia Zbigniewa Suchyty i dyrektora Tomasza Marczaka do absolwentów, w której to zawarte zostały najszczersze życzenia (za co serdecznie dziękujemy). Po przemówieniu odbył się symboliczny poczęstunek, przy którym wszyscy wspominali najmilsze chwile i momenty spędzone w murach naszego liceum. Koniec uroczystości przypomniał nam, że w życiu wszystko ma swój koniec, ale i początek. Wśród mieszaniny uczuć strachu przed nieznanym, a jednocześnie radości z odkrywania białych plam na mapie naszego życia, przeważały uczucia szczęścia, szczęścia które dały nam 3 lata nauki w strzegomskim LO, lata które niejako ukształtowały nasz charakter i dały narzędzia do dalszych poszukiwań światła, prawdy i nieodkrytych dróg. W imieniu absolwentów chciałbym podziękować wszystkim pracownikom Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Strzegomiu, w szczególności dyrekcji i wychowawcom.

Tomasz Okła
Liceum Ogólnokształcące w Strzegomiu

 

   

   

   

   

 


 

 |  do góry  |