AKTUALNOŚCI

 

 

  

Zakończenie realizacji mikroprojektu "Zdrowie ma smak..." 
(31.12.2013)


Starosta Świdnicki Zygmunt Worsa informuje, że mikroprojekt pn. "Zdrowie ma smak. Produkty regionalne polsko - czeskiego pogranicza" realizowany przez Powiat Świdnicki dobiegł końca. Półroczny projekt odbył się w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych, Dziedzina wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów i uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Głównym celem projektu było zwiększenie wiedzy mieszkańców polsko - czeskiego pogranicza w zakresie zasad racjonalnego odżywiania i zrównoważonej diety oraz propagowania idei zdrowej żywności. Cel projektu zrealizowano przede wszystkim poprzez udział mieszkańców w targach żywności prozdrowotnej i regionalnej organizowanych po obu stronach granicy oraz działaniach edukacyjnych w trakcie i po zakończeniu targów mających na celu dostarczenie wiedzy nt. wpływu zdrowej żywności oraz sposobu odżywiania się na zdrowie i samopoczucie człowieka. Realizowane w ramach projektu działania cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno wśród wystawców z Polski, Czech i Niemiec jak również wśród odbiorców projektu, którzy oprócz zdrowej żywności mieli również możliwość bezpłatnych badań i konsultacji specjalistycznych. Tak więc główny cel projektu, jak i zakładane rezultaty zostały osiągnięte.

 


 

 |  do góry  |