AKTUALNOŚCI

 

 

  

Inwestycje drogowe w Gminie Marcinowice - podsumowanie
(13.12.2013)


Koniec roku to czas podsumowań i analiz. Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego przedstawiła analizę inwestycji drogowych realizowanych przez Powiat Świdnicki w latach 2008 – 2013. Analizę rozpoczynamy od Gminy Marcinowice. W omawianych latach Powiat Świdnicki przeznaczył przeszło 15 mln. złotych na inwestycje drogowe w Gminie Marcinowice.

W ramach tych działań pozyskano fundusze ze źródeł centralnych, między innymi z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Drugim rządowym programem był projekt Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji polegający na dofinansowaniu odbudowy dróg zniszczonych przez powodzie i podtopienia. Na naprawę infrastruktury drogowej ze środków powodziowych pozyskaliśmy dla Gminy Marcinowice kwotę przeszło 6 mln. złotych. Natomiast z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych do gminy trafił ponad 3 mln. 130 tysięcy złotych – mówi Sabina Cebula Etatowy Członek Zarządu Powiatu Świdnickiego. Łączny koszt wykonanych prac w omawianych latach wyniósł 15 mln. 798 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie ze środków zewnętrznych zamknęło się w kwocie 9 mln. 291 tysięcy złotych. Wkład własny powiatu wyniósł 4 mln. 641 tys. złotych, gmina natomiast wsparła remonty kwotą 1 mln. 864 tys. złotych. Dzięki tak znacznym środkom udało się wyremontować ponad 23 km. dróg powiatowych przebiegających przez Gminę Marcinowice, co stanowi prawie połową dróg znajdujących się na Terenie tej gminy, którymi zarządza powiat – dodaje Sabina Cebula. Zdajemy sobie sprawę z ogromu oczekiwań kierowanych przez władze gminy i mieszkańców do Zarządu Powiatu, jednak nawet pobieżna analiza inwestycji pokazuje jak duże środki trafiły do Gminy Marcinowice. Jednocześnie podtrzymujemy swoje deklaracje, że składając wniosek o pomoc z budżetu państwa na rok 2014 na usuwanie skutków zdarzeń mających znamiona klęsk żywiołowych, przy wkładzie 20% Gminy Marcinowice, na pierwszym miejscu znajdzie się droga 2879D w Zebrzydowie – obiecuje Sabina Cebula.

Wkrótce przedstawimy podsumowanie inwestycji drogowych w pozostałych gminach Powiatu Świdnickiego.

Piotr Dębek
Rzecznik Prasowy

 


 

 |  do góry  |