AKTUALNOŚCI

 

 

  

Barbórka w Zespole Szkół w Strzegomiu
(10.12.2013)


Po raz drugi w Zespole Szkół w Strzegomiu Renata Mikołajewicz-Gołąb wspólnie z klasą IV TG zorganizowała Barbórkę dla wszystkich klas Technikum Górnictwa Odkrywkowego. Celem tej uroczystości jest krzewienie i kultywowanie tradycji górniczych wśród młodzieży. 

Na spotkanie przybyli wyjątkowi goście: generalni dyrektorzy górniczy II stopnia: Ryszard Chęciński, Leszek Mucha, Antonii Larczyński, dyrektor górniczy II stopnia Stanisław Sitarz i Bogdan Skolak- technik górniczy I stopnia. Przybyłych przywitała serdecznie wicedyrektor Dorota Sozańska, wręczając im okolicznościowe dyplomy.

Wszyscy zaśpiewali wspólnie hymn górniczy „Niech żyje nam górniczy stan”. Rafał Osoba uczeń kl. IV TGO, przedstawił historię patronki górników- Św. Barbary, natomiast Dominika Kmiecik i Krzysztof Matusz zapoznali wszystkich z niezbędnym słowniczkiem tradycji, wyrażeń górniczych i gwarowych. Zaproszeni goście w zajmujący sposób opowiadali o uroczystej akademii z okazji Barbórki, podczas której prezes podsumowuje mijający rok i informuje załogę o planach na rok następny. Dla górników akademia jest momentem szczególnym ponieważ najbardziej zasłużeni otrzymują medale i odznaki. Nadawane są również honorowe szpady i kordziki. Dyrektorzy opowiadali również o historii górniczych karczm piwnych sięgającej średniowiecza, o przyjmowaniu do braci górniczej, o wspólnym biesiadowaniu z kolegami, dozorem i dyrekcją. Goście zaprezentowali uczestnikom różnego typu śpiewniki i dyplomy nadania przydomków. Na spotkaniu uczniowie TGO zapoznali się z mundurem górniczym i znaczeniem różnych kolorów piór czako. Zademonstrowano kordzik i górnicze szpady, które są obecnie odznakami honorowymi. Szczególnie istotne było przekazanie szczegółowych informacji dotyczących przyszłego zatrudnienia absolwentów. Uczniowie zadawali pytania i z zainteresowaniem słuchali wyjaśnień gości, którzy czasem ubarwiali je żartami i widać było, że dobrze czuli się w naszej szkole. Prezentacja wykonana przez Dawida Panasiuka (kl. IV TGO) zobrazowała opowieści panów dyrektorów. Na zakończenie uroczystości młodzież złożyła okolicznościowe życzenia i wręczyła panom dyrektorom bukiety kwiatów. Miłym akcentem kończącym spotkanie było przekazanie przez gości, na ręce wychowawczyni klasy IV TGO, pamiątkowych kufli z uroczystych akademii. Dzień Górnika upłynął w sympatycznej atmosferze, którą młodzież z Zespołu Szkół w Strzegomiu będzie na pewno miło wspominać.

Zespół Szkół w Strzegomiu

 

   

   

 


 

 |  do góry  |